Kom i gång med platsbaserade påminnelser och automatisk in- och utcheckning

personalliggare bygg

Platsbaserade påminnelser och automatisk in och utcheckning fungerar med s.k ”geofence.” Geofence är en funktion som finns i alla smarta mobiler. Mobilen skapar en virtuell gräns, när gränsen passeras skapar Nuba en påminnelse eller en automatisk in och utcheckning. För att få det att fungera så bra som möjligt kan vissa justeringar behövas i Nuba och i mobilens inställningar.

Automatisk in- och utcheckning sätter varje användare själv på i sin app: Gå in i inställningar (Kugghjulet) i appen och sedan ”Påminnelser & automatik”.

Geofence vid automatisk stämpelklocka
När användarens mobil passerar den virtuella gränsen sker in- respektive utcheckning.
Justera noggranhet för automatisk tidrapportering
Storleken på gränsringen bestäms av vilken noggrannhet ni satt på platsen samt nät- och mobilberoende faktorer

Justera platsens noggrannhet

Gränsens för när in- och utcheckning sker beror på flera olika faktorer. Den inställning som du kan göra är platsens noggrannhet. Förvald är ”Medel” då ligger gränsen normalt några hundra meter från platsen. för inställningen hög är cirkeln liten och kan vara svår att använda och kan resultera i ofrivillig utcheckning om arbetsplatsen är på en liten större yta eller om platsen är lite felplacerad. Hög noggrannhet ger en ring på en dryg kilometer.

Var in- och utcheckning sker beror även på en rad yttre faktorer. Som till exempel mobiltäckning, basstationens placering, närliggande wifi samt eventuell gps-mottagning. Om du öppnar kartappen i din mobil och tittar på din egen placering ser du en blå ring, det är mobilens beräknade felmarginal av var du befinner dig.

Platsfavoriter

Normalt sker automatsik incheckning bara på den plats där användaren senast var incheckad. Om man vill bli automatiskt in- och utcheckad på flera platser behöver användaren välja sina favoritplatser. Det gör man i appen, under inställningar (kugghjulet) och ”Påminnelser och automatik”. Man kan välja upp till 10 favoriter.

Tänk på att favoriter fungerar bara för platser, inte för aktiviteter eller frånvaro.

automatisk tidrapportering på flera platser
Med platsfavoriter sker automatisk in och utcheckning på upp till 10 platser. För att undvika fel får ringarna inte överlappas (rött område).

Att tänka på

-Se till platstjänster är påslaget i mobiles inställningar och om valet ”Alltid på” finns skall det väljas för Nuba


-Se till att mobilens batterisparläge är avstängt


-Säkerställ att platsen i Nuba ligger helt rätt (tips: kolla var platsen ligger i appen)


-Tänk på att det ta några minuter innan automatisk in- och utcheckning sker

Visar hur det ser ut när en medarbetare är incheckad via automatisk tidrapportering via appen.

Ladda ner appen