Mobil personalliggare för alla brancher

Det enklaste sättet att uppfylla Skatteverkets krav på personalliggare är att satsa på Nubas mobilapp. Appen är lätt att använda och innehåller allt som företaget behöver för korrekt rapportering.

Liggaren förs helt automatiskt. Medarbetarna behöver bara närma sig arbetsplatsen med mobilen i fickan för bli automatiskt incheckade.

Restaurang Tvätteri Fordonsservice Skönhetsvård Kroppsvård Livsmedelsgrossister Bygg
Restaurang Tvätteri Fordonsservice Skönhetsvård Kroppsvård Livsmedelsgrossister Bygg
Nuba erbjuder inte bara marknadens bästa och enklaste elektroniska personalliggare i app-form. Ni får även tillgång till tidrapportering för att snabbt och smidigt kunna exportera korrekta arbetstider. Dessutom kan arbetsledare i realtid hålla koll på vilka medarbetare som är på plats, både i appen och på webben.
tidrapport timanställda via både mobil och dator.

Kom igång snabbt – så här gör du:

Registrera företagskonto

Registrera ett företagskonto i Nuba. Detta går snabbt och enkelt, och är helt gratis i 30 dagar. 

Välj arbetsplatser & användare

När kontot är skapat får du ett SMS med lösenord. Då loggar du in på nuba.se från en dator och lägger upp en eller flera arbetsplatser samt användare.

Stämpla in och ut

Nu är det bara att sätta igång! Användarna sköter personalliggaren genom att checka in och ut med mobilappen. Den som vill kan de slå på automatisk in- och utcheckning.

Aktuell status

Användare som är tillagda som administratörer i Nuba kan alltid se vilka som är incheckade, både i appen och på webben. 

Vid Skatteverkets kontrollbesök

När Skatteverket kommer för kontroll kan vem som helst av de incheckade användarna enkelt visa upp personalliggaren i sin mobil.

Ta ut tider för löner & fakturering

Nuba fungerar även som stämpelklocka, så vill ni exportera rapporterad tid som underlag för löner och fakturering, går detta på ett kick. 

Bra att veta om personalliggare

tidrapport timanställda via både mobil och dator.

Testa Nuba utan förbindelser – helt gratis i 30 dagar

godkänd personalliggare med all personal synlig digitalt för tidrapportering

Vad är en personalliggare?

En personalliggare är en form av register över anställdas närvaro på en arbetsplats. Syftet är att kunna kontrollera att arbetsgivaren uppfyller lagstadgade krav på arbetstid samt att eventuella arbetstidsavbrott enkelt ska kunna upptäckas och åtgärdas. Personalliggaren kan komma i form av en pappersjournal eller en digital registrering. Inom vissa sektorer är den vanligtvis obligatorisk. Dit räknas exempelvis byggbranschen och transportsektorn. Det är viktigt att notera att personalliggaren även kan fungera som ett verktyg för att förenkla löneadministrationen och underlätta för företagets personalhantering.

 

Vilket syfte har en personalliggare?

Personalliggare är ett viktigt verktyg för företag och arbetsplatser, som behöver hålla koll på vilka personer som är på plats och vad sysselsätter sig med. Syftet med en personalliggare är främst att säkerställa arbetsmiljön och minimera riskerna för olyckor på arbetsplatsen. Genom att ha en uppdaterad personalliggare kan företagen också följa upp arbetstiderna för sina anställda och se till att alla lagar och regler kring arbetstider och pauser följs. Vidare är personalliggaren ett viktigt verktyg för att följa upp eventuella tillbud eller olyckor som kan inträffa på arbetsplatsen och säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas. Sammanfattningsvis är syftet med en personalliggare att säkerställa en trygg och hälsosam arbetsmiljö, samt att följa upp och dokumentera anställdas arbetstider och eventuella tillbud. Svårare än så är det inte!

 

Vilken information finns i en personalliggare?

En personalliggare innehåller olika sorters information om alla anställda på en arbetsplats. Det kan vara namn, personnummer, anställningsdatum, befattning, arbetstid, övertidsarbete, semesterdagar och sjukdagar. Dessutom innehåller personalliggaren information om utbildning, arbetsmiljö och om arbetsplatsens säkerhet. Personalliggaren är viktig för att säkerställa att arbetsgivaren följer arbetsmiljölagen och att det finns en överblick över bemanningen på arbetsplatsen. Många gånger är den också ett viktigt verktyg för att hantera personalfrågor och för planering av personalens arbete och utbildning.

 

Vilka olika typer av personalliggare finns det?

En personalliggare är alltså ett mycket viktigt verktyg för att säkerställa att en arbetsplats uppfyller lagkraven för registrering av anställda. Det finns flera olika typer av personalliggare som man kan använda sig av. Nedan följer en översikt över de vanligaste varianterna:

  1. Papperspersonalliggare. Detta är den traditionella metoden för registrering av anställda. En papperspersonalliggare är en fysisk bok eller mapp där man för hand skriver ner namn, personnummer och tidpunkt för ankomst och hemgång för varje anställd.
  2. Elektronisk personalliggare. Den digitala personalliggaren är en elektronisk variant av papperspersonalliggaren. Det kan vara antingen en datorbaserad programvara, eller också en webbplats som erbjuder registrering av anställda på ett säkert och skyddat sätt
  3. Mobil elektronisk personalliggare. Slutligen finns även mobila personalliggare. Det är en app som kan användas via smartphone eller surfplatta. Dessa appar innebär enkelhet och smidighet för att registrera anställda på plats. Nuba tillhandahåller detta alternativ.

 

Skatteverkets krav på personalliggare

Skatteverket har särskilda krav på personalliggare för vissa branscher, som exempelvis byggföretagen. Företag som bedriver verksamhet inom dessa branscher är alltså skyldiga att föra personalliggare för att kunna redovisa arbetspass och löner till Skatteverket.

 

Det är viktigt att företagen ser till att personalliggaren alltid är korrekt ifylld och att den blir regelbundet uppdaterad. Skatteverket genomför återkommande kontroller för att kontrollera att företagen uppfyller kraven och att personalliggaren är korrekt ifylld. Det företag som inte lever upp till kraven kan straffas med böter.

 

Hur kan er verksamhet använda Nuba för att uppfylla kraven på personalliggare?

Nuba är en mobil personalliggare-app som hjälper företag att uppfylla Skatteverkets krav på personalliggare. Appen är utformad för att vara enkel och smidig att använda samtidigt som den säkerställer att företagen uppfyller alla lagkrav.

 

Nuba-appen är utformad för att vara enkel att använda även för småföretag, som sällan har möjlighet till några dedikerade HR-resurser. Vår digitala personalliggare är tillgänglig från smartphone eller surfplatta och kan användas för att registrera personal, inklusive deras personnummer och arbetstider. Informationen kan enkelt uppdateras och justeras vid behov. 

 

Nuba-appen är också utformad för att möjliggöra smidig rapportering till Skatteverket. Oavsett om det gäller löneuppgifter eller tidsregistrering, kan användaren enkelt skapa rapporter som innehåller all den information som krävs för att uppfylla Skatteverkets krav. Rapporterna kan sedan enkelt skickas in till myndigheten via appen. Företaget sparar tid och minimerar risken för felaktiga uppgifter.

 

Vilka branscher måste föra personalliggare enligt lagen?

En personalliggare är kort och gott en viktig dokumentation och något som krävs enligt arbetsmiljölagstiftningen. Det är en lista över alla de personer som arbetar på en arbetsplats. Personalliggaren är central för att säkerställa att endast behöriga personer har tillträde till arbetsplatsen och för att underlätta spårbarhet vid eventuella olyckor eller incidenter. Det kan handla om att utesluta att vanliga privatpersoner befinner sig på arbetsplatsen. Inom byggbranschen är det vanligen som byggherren säkerställer att personalliggare finns på plats inför byggstart och vid beräkning av byggkostnaden, då personalkostnaden alltid är en omfattande kostnadspost.

 

För att skapa en personalliggare behöver du först och främst bestämma vilken typ av liggare som passar för din verksamhet. Det finns som tidigare nämnt både digitala och analoga personalliggare. Väljer du att använda en digital liggare, så behöver denna uppfylla de krav som ställs enligt lagen om elektronisk kommunikation.

 

Nästa steg är att börja logga och dokumentera uppgifter om all berörd personal. Detta inkluderar vanligtvis namn, personnummer, anställningsform, yrkeskategori samt eventuella behörighetsintyg. Se till att uppgifterna är korrekta och uppdatera regelbundet!

 

Hur skapar jag en personalliggare?

En personalliggare är en viktig dokumentation som krävs enligt arbetsmiljölagstiftningen. Det är en lista över alla personer som arbetar på en arbetsplats eller på en byggarbetsplats. Personalliggaren är viktig för att säkerställa att endast behöriga personer har tillträde till arbetsplatsen och för att underlätta spårbarhet vid eventuella olyckor eller incidenter. Så att det inte är vanliga privatpersoner som är på arbetsplatsen. Inom byggbranschen är det bra om byggherren säkerställer att personalliggare finns på plats inför byggstart och vid beräkning av byggkostnaden då personalkostnaden är en stor kostnadspost.

 

För att skapa en personalliggare behöver du först bestämma vilken typ av liggare som passar för din verksamhet. Det finns både digitala och analoga personalliggare. Om du väljer att använda en digital liggare så måste den uppfylla de krav som ställs enligt lagen om elektronisk kommunikation.

 

Nästa steg är att logga och dokumentera uppgifter om alla personer som arbetar på arbetsplatsen. Detta inkluderar namn, personnummer, anställningsform, yrkeskategori och eventuella behörighetsintyg. Se till att uppgifterna är korrekta och uppdaterade regelbundet.

 

Fördelarna med att använda en personalliggare

Att använda en personalliggare har tveklöst flera fördelar. För det första är det ett krav enligt lagen om skydd mot olyckor. Därför måste berörda företag använda liggaren för att undvika böter och straffavgifter. En personalliggare gör det också lättare att skapa en översikt över vilka personer som befinner sig på arbetsplatsen. På så sätt kan man säkerställa att endast behöriga personer har tillträde och effektivt förhindra obehörig åtkomst.

 

En personalliggare är en verklig säkerhetsfaktor, eftersom man snabbt kan identifiera vilka personer som befinner sig på plats i händelse av en olycka eller incident. Detta underlättar för räddningstjänst och andra livsviktiga nödinstanser att kunna göra sitt jobb och agera snabbt och effektivt. Vidare kan man använda sig av personalliggaren som stöd för att se till att man uppfyller alla myndigheternas riktlinjer och för att säkerställa att alla anställda har såväl rätt utbildning som behörighet för att utföra sina arbetsuppgifter.

Fördelarna med att använda en digital personaliggare via app istället för på papper

Genom att välja en personalliggare via app istället för en analog personalliggare kan man faktiskt dra ännu större fördelar. En digital personalliggare är nämligen betydligt mer lättillgänglig och ger stora möjligheter att hålla sig uppdaterad i realtid. Det innebär att man kan få information om vem som befinner sig på arbetsplatsen vid en viss tidpunkt, vilket bidrar till ökad säkerhet och effektivitet. Dessutom kan man enkelt få tillgång till tidigare registrerade personuppgifter om anställda och därmed säkerställa att all information är korrekt. En personalliggare via app minskar dessutom risken för felaktig registrering och tar bort mycket av den tid det normalt sett tar att administrera och dokumentera. Sammantaget ger det ökad säkerhet, effektivitet och en god möjlighet att vara uppdaterad i realtid.

 

Varför välja Nuba framför andra alternativ på marknaden?

Nuba är en av de främsta aktörerna inom personalliggare och tidrapportering på den svenska marknaden. Vi erbjuder en rad fördelar gentemot konkurrenterna när det kommer till att använda plattformen för att registrera personal och rapportera in arbetstid.

För det första är Nuba-appen enkel och användarvänlig vilket gör att det är lätt att komma igång. Appen kan också på olika sätt anpassas efter företagets behov och krav.

 

För det andra är Nuba en säker plattform som garanterar att alla personuppgifter hanteras på ett tryggt sätt och att all data lagras på svenska servrar. Detta garanterar fullständig integritet och säkerhet för både arbetsgivare och anställda. 

 

För det tredje är Nuba en mycket flexibel lösning som gör det möjligt att registrera in arbetstid och personuppgifter i realtid, vilket ger möjlighet att ständigt vara uppdaterad. Nuba kan också anpassas efter företagets behov när det kommer till rapportering av arbetstid och fördelning av arbetsuppgifter.

 

Vi har gedigen erfarenhet av branscher med lagkrav på personalliggare

Nuba har många kunder inom olika branscher som har krav på personalliggare och tidsrapportering. Detta innebär att vi på Nuba har en massor av erfarenhet av att hantera allt tänkbara typer av behov och utmaningar som företag kan ställas inför när det kommer till att registrera personal och arbetstid. Denna breda erfarenhet har lett fram till en stor mängd nöjda kunder som uppskattar vår kompetens och höga servicegrad. Nuba har med sin effektiva plattform hjälpt många kunder att effektivisera sin personaladministration och skapa en smidigare vardag för såväl arbetsgivare och anställda.

 

Testa Nuba gratis i 30 dagar och upptäck hur enkelt det är att föra personalliggare för ditt företag

Det bästa sättet att upptäcka hur Nuba kan hjälpa ditt företag att föra personalliggare, är att testa plattformen helt gratis i 30 dagar! Under denna period kommer du att kunna upptäcka alla de fördelar som Nuba erbjuder – allt från enkelhet och flexibilitet till säkerhet och anpassningsbarhet.

 

Att prova Nuba är enkelt. Du registrerar dig på vår webbplats och laddar ner appen. Sedan är det bara att börja använda den genom att lägga till personaluppgifter och arbetstid. Du kommer att upptäcka hur enkel och intuitiv appen är att använda och hur smidigt det är att ha allt samlat digitalt.

 

Under provperioden får du full tillgång till Nubas funktioner och du kommer att ha möjlighet att använda plattformen på riktigt, med äkta användare och verkliga uppgifter. Detta gör att du får en ärlig uppfattning om hur Nuba fungerar och vilken nytta tjänsten kan göra för ditt företag.

Visar hur det ser ut när en medarbetare är incheckad via automatisk tidrapportering via appen.

Ladda ner appen

Vi använder cookies för att anpassa innehåll och marknadsföring, samt för att analysera hur vår webbplats används.