En mobil stämpelklocka att lita på

Med stämpelklockan i mobilen slipper ni handskrivna lappar med tider som ofta skrivs ner från minnet. Nu får ni ordentlig koll på när alla är på jobbet. Medarbetarna stämplar in när de kommer till arbetsplatsen och ut när de lämnar den. Och ni kan alltid se när in- och utstämplingen sker och att den görs på rätt plats.
tidrapportering för timanställda som är lätt att använda

Laddad med användbara extrafunktioner

Nuba stämpelklocka app är full med smarta och lättanvända funktioner. Ni kan till exempel:

Det är enkelt att administrera Nuba stämpelklocka

Rapporter till löner och fakturering

Se arbetad tid nerbrutet per timme per projekt eller arbetsmoment

Exportera data

Exportera timmarna till Excel, PDF eller Visma lön. Eller skriv ut dem direkt

Lätt att alltid ha koll

Se på karta var varje in och utstämpling har genomförts, både i realtid och historiskt

En riktigt flexibel stämpelklocka

Lägg upp så många arbetsplatser, arbetsmoment, projekt ni önskar

Underlätta stämpling med en NFC-tagg.

Med NFC behöver mobilen bara hållas mot taggen vid in- och utstämpling

Schema

Skapa arbetsschema för användarna som alltid är tillgängligt i appen

Många fördelar med stämpelklocka i mobilen

Nuba är lätt att komma igång med. Och med påminnelser och automatik finns inga ursäkter att inte sköta sina tider. Nuba sparar tid med automatisk datainsamling och beräkningar
  • Mindre administrativt arbete för att få ut arbetad arbetstid.
  • Ingen tröttsam manuell inmatning av arbetstid.
  • Ingen risk för delsummering av timmar och minuter.
  • Inga oavsiktligt och avsiktligt felrapporterade arbetstider
Nuba gör tidrapporteringen rättvis och säker
  • Ärlighet premieras och motivationen ökar hos medarbetare med hög arbetsmoral.
  • Den som betalar ut lönen riskerar inte att påverkas av sina åsikter om, eller sympatier för, olika medarbetare.
Nuba tydliggör direkt närvaroproblem och visar kostnader för arbetskraften i realtid
  • Vilka anställda eller arbetsuppgifter är mest tidskrävande?
  • Vilka positioner som kostar företaget mest pengar?
Nuba ger dataunderlag för bättre uppskattningar.
  • För att sätta rätt pris kan det vara avgörande att se exakt hur mycket tid det tar att få jobbet utfört.

Utvärdera Nuba som stämpelklocka gratis

Testa helt utan förbindelser

Ingen bindningstid om ni väljer att fortsätta

Betala bara för aktiva användare

Vi använder cookies för att anpassa innehåll och marknadsföring, samt för att analysera hur vår webbplats används.