En helt automatisk digital stämpelklocka app

Med stämpelklocka i mobilen får ni exakta tider för samtliga arbetare. Glöm handskrivna lappar med tvivelaktiga uppgifter – det är dags att gå över till Nubas mobilapp!  Medarbetarna stämplar in när de kommer till arbetsplatsen, och ut när de lämnar den. Som arbetsledare kan du alltid se tidpunkt och plats för in- och utstämpling samt kontrollera att detta stämmer med överkommet schema.

Kundbetyg: (4,7)
4.7/5
stämpelklocka app
Företag har upptäckt Nuba
0
Arbetsplatser använder Nuba
0
Genomsnittlig minskning av lönekostnaden
0 %
 Inbyggd personalliggare  Arbetsschema Få in arbetstimmarna samtidigt som de utförs Verktyg för ensamarbete Automatisk in- & utstämpling Bilder / Avvikelsehantering Se position på karta Personlig kundtjänst Svenska/Engelska/Polska/Ukrainska/Lettiska
 Inbyggd personalliggare  Arbetsschema Få in arbetstimmarna samtidigt som de utförs Verktyg för ensamarbete Automatisk in- & utstämpling Bilder / Avvikelsehantering Se position på karta Personlig kundtjänst Svenska/Engelska/Polska/Ukrainska/Lettiska
tidrapportering för timanställda som är lätt att använda

Laddad med användbara extrafunktioner

Nuba stämpelklocka app är full med smarta och lättanvända funktioner. Ni kan till exempel:

Nubas stämpelklocka är enkel att administrera

Många fördelar med stämpelklocka i mobilen

Nu finns det inte längre några ursäkter att slarva med tidrapporteringen. Nubas stämpelklocka är enkel att komma igång med, och både påminnelser och automatik gör arbetet smidigt. 

Nuba sparar tid med automatisk datainsamling och beräkningar

  • Mindre administrativt arbete – med Nuba är det enkelt att exportera arbetad tid.
  • Eliminerar tröttsam manuell inmatning av arbetstid.
  • Noll risk för delsummering av timmar och minuter.
  • Slut på både avsiktligt och oavsiktligt felrapporterade arbetstider.

Med Nuba blir tidrapporteringen rättvis och säker

  • Ärlighet premieras, och motivationen ökar hos medarbetare med hög arbetsmoral.
  • Löneutbetalare behöver inte riskera att påverkas av personlig inställning till olika medarbetare.

Nuba synliggör närvaroproblem omgående och visar kostnader för arbetskraften i realtid

  • Få syn på vilka anställda eller vilka arbetsuppgifter som är mest tidskrävande
  • Överblicka vilka platser och positioner som kostar företaget mest pengar

Nuba ger dataunderlag för bättre uppskattningar och offerter – enkel stämpelklocka i mobilen

För prissättning kan det vara avgörande att se exakt hur lång tid det faktiskt tar att utföra arbetet

Utforska Nubas stämpelklocka app för personal – gratis i 30 dagar

Prova helt utan förbindelser

Ingen bindningstid

Betala bara för aktiva användare

När är det dags att uppgradera er tidsregistrering: 

Dags att uppgradera din tidsregistrering: 

Uppgradera tidsregistreringen

Med automatiskt system från Nuba kommer er tidrapportering bli mer effektiv och smidig. En väl fungerande tidrapportering är ett sätt att säkerställa att medarbetarna håller tiden och även ett sätt att snabbare och enklare betala ut löner.

Behovet av digital stämpelklocka

Genom att använda digital tidrapporterering via app eller mobil kan produktiviteten öka och de anställda kan själva identifiera flaskhalsar i arbetet.

Stämpla in med digitala stämpelklockor

Genom Nubas många funktioner förenklas arbetsdagen genom att du som chef enklare kan se tid och plats för in- och utstämpling och således snabbt och enkelt betala ut löner.

Välj systemet av stämpelklocka som passar ditt arbete

Med en mer uppkopplad vardag är det en självklarhet att även stämpelklockan ska vara uppkopplad. Med våra olika system registrerar du tid på det sätt som passar dig. Våra system kan integreras med befintliga lönesystem, men också andra system. Du väljer vilken typ av stämpelklocka du vill ha.

Fördelar och nackdelar när du stämplar in med stämpelklockan

I åratal har stämpelklockan använts som en grund för att betala ut lön. Det har i vissa kretsar ansetts som övervakande, men är idag en uppskattad del av både arbetstagare och arbetsgivare. Dina anställdas arbetstid registreras mer korrekt än tidigare och det är ett enkelt underlag när du ska betala ut löner.

FAQ: Nubas Digitala Stämpelklocka för Effektiv Tidhantering

Vad är en digital stämpelklocka?

Med stämpelklockor menas ett system som registrerar när medarbetare stämplar in och ut från jobbet. Det finns i dagsläget digitala versioner av detta, via en app eller andra system. Medarbetare trycker smidigt på en knapp i en app på sin mobil och är då automatiskt instämplade till arbetet.

Det finns även ett antal versioner idag som erbjuder lösningar med fingeravtryck för samma ändamål.

Nubas system av stämpelklockor

Att stämpla in och ut?

Medarbetare kan enkelt stämpla in och ut med Nubas mobilapp när de anländer till och lämnar arbetsplatsen. Denna process säkerställer exakt registrering av arbetstider och platser, vilket gör det möjligt för överordnade att verifiera att dessa tider stämmer överens med det fastställda schemat.

hanterar även avvikelser

Vilka är de viktigaste funktionerna i Nubas digitala stämpelklocka?

Nubas stämpelklocksapp inkluderar inbyggd personalliggare, arbetschema, verktyg för ensamarbete, automatisk in- och utstämpling, hantering av avvikelser och möjligheten att visa positioner på en karta. Den stöder flera språk och erbjuder personlig kundtjänst, vilket gör den mångsidig för olika arbetsmiljöer.

stämpelklocka i mobilen

Hur förenklar Nuba tidrapportering och lönehantering?

Nuba automatiserar insamling och beräkningar av data, vilket avsevärt minskar det administrativa arbetet. Det eliminerar krånglet med manuell tidmatning, risken för fel vid summering av timmar och minuter, samt möjligheten till avsiktligt eller oavsiktligt felrapporterade arbetstider, vilket säkerställer en rättvis och säker tidrapportering.

stämpelklocka app gratis

Vilka fördelar finns med att använda en mobil stämpelklocka?

Att använda en mobil stämpelklocka som Nuba eliminerar ursäkter för slarvig tidrapportering. Dess användarvänlighet, påminnelser och automatiska funktioner gör det enkelt att komma igång. Den ger en fullständig översikt över arbetstimmarna i realtid och i efterhand, stöder NFC för enkel stämpling och tillåter flexibel inställning av arbetsplatser, uppgifter och projekt.

Kan Nuba integreras med befintliga system?

Ja, Nuba är utformad för att sömlöst integreras med befintliga företagssystem, inklusive löne- och bokföringsprogram. Detta säkerställer ett smidigt arbetsflöde och sparar tid för både personal och administratörer.

Vad utmärker Nubas kundsupport?

Nuba erbjuder personlig kundsupport på flera språk, vilket säkerställer att användarna får den hjälp de behöver på ett språk de förstår. Detta stöd sträcker sig till enkel installation, omfattande systemutbildning och potential för anpassade integrationer eller onlineutbildningar anpassade efter specifika behov.

stämpelklocka med tagg

Hur påverkar Nuba medarbetarnas motivation och kostnadshantering?

Nuba främjar rättvisa och ökar motivationen bland medarbetare med hög arbetsmoral. Den belyser omedelbart närvaroproblem och visar arbetskraftskostnader i realtid, vilket ger insikter i de mest tidskrävande uppgifterna eller de dyraste platserna, och därmed hjälper till med bättre uppskattning och prissättning av tjänster.

Vad är fördelarna och nackdelarna med att använda en digital stämpelklocka?

Fördelarna inkluderar exakt och tillförlitlig registrering av arbetstider, förbättrad övervakning av anställdas närvaro och frånvaro, och minskad risk för fel i tidrapportering. Det är dock viktigt att överväga den potentiella känslan av misstro eller övervakning det kan skapa bland anställda, samt de initiala installations- och underhållskostnaderna.

snabba tidrapporter

Hur väljer jag rätt digital stämpelklocka för mitt företag?

Välj en stämpelklocka baserat på ditt företags specifika behov, med tanke på funktioner som automatisk tidregistrering, flexibilitet i arbetstider och pauser, och olika in- och utcheckningssätt. Se till att systemet är användarvänligt, med ett intuitivt gränssnitt och kompatibilitet med din befintliga programvara för en sömlös integration.

kompatibla med ditt lönesystem

Varför välja Nuba?

Nuba erbjuder en sömlös, kostnadseffektiv lösning för att hantera anställdas arbetstider utan behov av ytterligare hårdvara. Den är designad för att minska felaktigheter och förenkla arbetsplatsens operationer, vilket gör den till ett utmärkt val för företag som vill modernisera sin tidregistreringsprocess. Det går alltså att skapa tidrapporter på modernt vis istället för den gamla stämpelklockan.

Våra stämpelklockor kopplas mot lönesystem.

Har Nuba wifi låsning och inloggning?

Nuba erbjuder smidig in- och utstämpling genom ett snabbt knapptryck på mobilen. Vill du dock underlätta ytterligare för medarbetarna och ditt företag så går det att sätta in NFC-taggar. Dessa används via Wifi och gör det enkelt för medarbetarna att automatiskt stämpla in och ut. Detta system är bra för dig som vill att in- och utstämplingen ska gå smidigt, snabbt och smärtfritt.

nubas stämpelklockor

Hur fungerar wifi låsning och NFC-taggar för att stämpla in?

NFC-taggar installeras där de passar för dig att ha stämpelklockor. Genom att vara uppkopplad till wifi behöver anställda bara komma till jobbet och lägga mobilen mot taggen, så registreras deras närvaro automatiskt. Detta är vad vi kallar den nya stämpelklockan.

Visar hur det ser ut när en medarbetare är incheckad via automatisk tidrapportering via appen.

Ladda ner appen