En helt automatisk stämpelklocka

Med stämpelklocka i mobilen får ni exakta tider för samtliga arbetare. Glöm handskrivna lappar med tvivelaktiga uppgifter – det är dags att gå över till Nubas mobilapp!  Medarbetarna stämplar in när de kommer till arbetsplatsen, och ut när de lämnar den. Som arbetsledare kan du alltid se tidpunkt och plats för in- och utstämpling samt kontrollera att detta stämmer med överkommet schema.

Kundbetyg: (4,7)
4.7/5
0
Företag har upptäckt Nuba
0
Arbetsplatser använder Nuba
0 %
Genomsnittlig minskning av lönekostnaden
 Inbyggd personalliggare  Arbetsschema Få in arbetstimmarna samtidigt som de utförs Verktyg för ensamarbete Automatisk in- & utstämpling Bilder / Avvikelsehantering Se position på karta Personlig kundtjänst Svenska/Engelska/Polska/Ukrainska/Lettiska
 Inbyggd personalliggare  Arbetsschema Få in arbetstimmarna samtidigt som de utförs Verktyg för ensamarbete Automatisk in- & utstämpling Bilder / Avvikelsehantering Se position på karta Personlig kundtjänst Svenska/Engelska/Polska/Ukrainska/Lettiska
tidrapportering för timanställda som är lätt att använda

Laddad med användbara extrafunktioner

Nuba stämpelklocka app är full med smarta och lättanvända funktioner. Ni kan till exempel:

Nubas stämpelklocka är enkel att administrera

Många fördelar med stämpelklocka i mobilen

Nu finns det inte längre några ursäkter att slarva med tidrapporteringen. Nubas stämpelklocka är enkel att komma igång med, och både påminnelser och automatik gör arbetet smidigt. 

Nuba sparar tid med automatisk datainsamling och beräkningar

 • Mindre administrativt arbete – med Nuba är det enkelt att exportera arbetad tid.
 • Eliminerar tröttsam manuell inmatning av arbetstid.
 • Noll risk för delsummering av timmar och minuter.
 • Slut på både avsiktligt och oavsiktligt felrapporterade arbetstider.

Med Nuba blir tidrapporteringen rättvis och säker

 • Ärlighet premieras, och motivationen ökar hos medarbetare med hög arbetsmoral.
 • Löneutbetalare behöver inte riskera att påverkas av personlig inställning till olika medarbetare.

Nuba synliggör närvaroproblem omgående och visar kostnader för arbetskraften i realtid

 • Få syn på vilka anställda eller vilka arbetsuppgifter som är mest tidskrävande
 • Överblicka vilka platser och positioner som kostar företaget mest pengar

Nuba ger dataunderlag för bättre uppskattningar och offerter 

 • För prissättning kan det vara avgörande att se exakt hur lång tid det faktiskt tar att utföra arbetet

Utforska Nubas stämpelklocka för personal – gratis i 30 dagar

Prova helt utan förbindelser

Ingen bindningstid

Betala bara för aktiva användare

Dags att uppgradera din tidsregistrering: 

Därför är stämpelklocka ett smart val

Är du trött på manuella, tidskrävande tidregistreringssystem som släpper igenom felaktigheter? Då är det dags att överväga en stämpelklocka! En stämpelklocka är ett automatiserat system som hjälper dig att spåra arbetstid med mycket hög precision. I den här artikeln kommer vi att gå igenom hur en stämpelklocka fungerar, dess fördelar och hur du väljer rätt för ditt företag. Läs vidare för att ta reda på varför det är smart att uppgradera din tidregistrering till en modern lösning med stämpelklocka!

 

Vad är en stämpelklocka?

En stämpelklocka är enkelt sagt en apparat som används för att registrera anställdas arbetade timmar. Med hjälp av en stämpelklocka kan datum och tid automatiskt sparas digitalt, vilket gör det mycket enklare att hantera såväl personalinformation som löneuppgifter. Nuba kommer med en inbyggd, modern, digital stämpelklocka som nyttjas via vår app. Allt för ännu smidigare tidsregistrering!

 

Definiera företagets behov av tidsregistrering

Tidsregistrering är en metod för att mäta och dokumentera de timmar som personalen har arbetat. Syftet med tidsregistrering är att få en översikt över hur mycket tid som ägnas åt olika arbetsuppgifter, vilket i sin tur hjälper dig att identifiera ineffektivitet och optimera produktiviteten. Tidsregistrering är viktig för företagets produktivitet eftersom det ger insikter om var resurserna används bäst och hur man kan maximera avkastningen på investerad tid. Med hjälp av en digital stämpelklocka eller app som ger korrekt tidsregistrering, kan företaget förbättra internkommunikationen och undvika konflikter. Arbetsgivare och arbetstagare kan tydligt se arbetade timmar kopplade till plats och uppgift.

 

Vad är en stämpelklocka – och hur fungerar den?

Den som har varit ute på arbetsmarknaden ett par decennier är säkert bekant med den klassiska stämpelklockan. En modern stämpelklocka skiljer sig dock från äldre modeller genom att den är digital och inbyggd i en app. Detta gör att registreringen av arbetade timmar blir mycket smidigare.

 

Data från en elektronisk stämpelklocka kan användas effektivt för personalhantering, då det ger en överblick över personalens arbetade timmar, datum och närvaro. Detta förenklar schemaläggningen vetskapen om tidsfördelningen under arbetsdagen, veckan eller månaden.

 

Fördelar med att använda en stämpelklocka

En stämpelklocka är det perfekta verktyget för att spara tid och samtidigt öka effektiviteten i företaget. Genom att använda en stämpelklocka kan du minska den manuella hanteringen av tidsregistreringen, vilket ger mer tid över till andra arbetsuppgifter.

 

En annan fördel med att använda en stämpelklocka är minskad risk för fel och bedrägeri. Ingen vill behöva misstro sin personal, och med en digital stämpelklocka blir det lättare att slippa tvivla. Den elektroniska registreringen gör det nämligen mycket svårare för anställda att fuska eller missköta sin tidrapportering. I många fall ökar det tilliten inom arbetsgruppen, och ni kan fokusera på det viktiga jobb som ska göras.

 

Effektivitet och tidsbesparing

Manuell tidrapportering tar i regel en hel del tid, medan automatisk registrering av arbetstid istället ökar effektiviteten. Med en stämpelklocka får du snabbt koll på när dina anställda kommer och går. Detta minskar risken för felaktigheter i löneutbetalningarna avsevärt, och du sparar tid på köpet.

 

Ytterligare en fördel med automatisk tidsregistrering via stämpelklocka är snabbare löneutbetalningar. Genom att ha bättre koll på när dina anställda arbetar blir det enklare att göra korrekta beräkningar och undvika onödig administration. Detta leder generellt till nöjdare medarbetare. De får rätt lön i tid, samtidigt som arbetsgivaren kan fokusera på andra viktiga uppgifter istället för det ofta krävande och omfattande administrativa arbetet.

 

Minska fel och bedrägeri

För att minska fel och bedrägeri är det viktigt att undvika överrapportering av arbetstid. Med en stämpelklocka kan man säkerställa att endast korrekt arbetad tid registreras, vilket minskar risken för fusk med tidrapporter rejält. Dessutom ser man till att uppfylla lagliga krav för arbetsgivaransvar genom en pålitlig, digital stämpelklockan.

 

Bättre lönehantering – och arbetsmiljö

Den som har läst såhär långt vet redan att en stämpelklocka kan ge flera fördelar för både arbetsgivare och anställda. Med möjlighet att tydligt kunna se övertidsarbete, slipper man konflikter och stress kring betalningsschema. Dessutom får man stöd i att arbeta inom ramar som följer säkerhetsstandarder, vilket skapar trygghet och minskar risken för olyckor på arbetsplatsen. En stämpelklocka är med andra ord ett smart val för den som vill satsa på både bättre lönehantering och arbetsmiljö.

 

Förbättra kommunikationen och planeringen

Det är inte alltid enkelt att komma överens på arbetsplatsen, men stämpelklocka leder ofta till smidigare kommunikation mellan anställda. Genom att registrera arbetstimmarna med hjälp av en stämpelklocka blir det lättare för både chefer och personal att hålla koll på när varje person är på plats, vilket underlättar planeringen av projekt och möten.

 

En annan fördel med en stämpelklocka är möjligheten till bättre utnyttjande av resurserna genom smart planering. Med rätt koll på hur mycket tid som faktiskt används till olika uppgifter, kan man börja optimera arbetsprocesserna och se till att alla verkligen får rätt uppgifter utifrån sin kompetens. Detta hjälper också ledningen att följa upp projektmål, utvärdera, och sikta mot en ännu ljusare framtid.

 

Så väljer man rätt stämpelklocka

När du väljer en stämpelklocka är det viktigt att tänka på vilka funktioner som är viktigast inom just ditt företag. Alla företag har olika behov, så fundera på vad som krävs inom den verksamhet som avses. Ska klockan exempelvis ha möjlighet till manuell justering, eller behöver den kunna kopplas upp mot ett molnbaserat system? Oavsett vad som passar bäst för din verksamhet, så se till att hitta en stämpelklocka med funktioner som underlättar er tidregistrering och minskar risken för felaktigheter.

 

En annan faktor att ta hänsyn till är integrationen. Se till att din nya stämpelklocka kan integreras med befintliga program och system som redan används inom företaget – t. ex. lönehanteringssystem och bokföringsprogram. Det här är viktigt eftersom det inte bara kommer att spara tid, det ger också en smidigare arbetsprocess för både personal och administratörer.

 

Funktioner att leta efter

Automatisk tidregistrering, anpassningsbarhet av arbetstider och pauser samt möjlighet till olika in- och utcheckningssätt är några viktiga funktioner att leta efter när det gäller en stämpelklocka. Här är några nyckelpunkter att tänka på:

 • Automatisk tidregistrering minskar risken för manuella felaktigheter
 • Anpassbara arbetstider och pauser ger flexibilitet för alla tänkbara behov
 • Möjlighet till in- och utcheckningssätt genom mobilappen ökar bekvämligheten för såväl anställda som arbetsgivare

 

Användarvänlighet och support

Stämpelklockor är kort och gott ett smart val för att effektivisera tidsregistreringen på arbetsplatsen. Det finns några nyckelfunktioner att leta efter, för att göra övergången så smidig och användarvänlig som möjligt.

När du väljer en stämpelklocka, se till att den har ett lättanvänt och intuitivt gränssnitt för användarna. M.a.o., att designen är så logisk och okomplicerad som möjligt. Användaren ska inte behöva leta eller be om återkommande institutioner för att kunna använda funktionen i sin vardag. Ett intuitivt gränssnitt kommer att minska risken för felaktiga registreringar och öka produktiviteten i företaget. Förutom standardinstruktioner finns även möjligheten till anpassade integrationer eller onlineutbildningar beroende på dina specifika behov.

Andra punkter under ’Användarvänlighet och support’ inkluderar:

 • Enkel installation med tydliga anvisningar
 • All nödvändig utbildning om systemet
 • Möjlighet att integreras med befintliga programvaror

Genom noggrann övervägning av ovanstående faktorer kan du säkerställa en sömlös integration av din nya stämpelklocka och undvika onödig tidsspillan på arbetsplatsen.

 

Vad är fördelarna och nackdelarna med att använda en stämpelklocka?

En stämpelklocka – som också kallas stämpelur – används för att registrera de anställdas arbetstider och ska bl. a. vara ett verktyg för att upprätthålla disciplinen. I likhet med andra viktiga verktyg har stämpelklockan både fördelar och nackdelar. Som arbetsgivare bör du ha dessa i åtanke när du överväger att börja använda en stämpelklocka. 

 

Fördelar med att använda en stämpelklocka: 

En av de främsta fördelarna med att använda en stämpelklocka är att den ger en exakt och tillförlitlig registrering av arbetstiderna för varje anställd. Detta minskar risken för misstag och felaktigheter som kan uppstå när arbetstiderna rapporteras manuellt, eftersom den mänskliga faktorn ofta kan ställa till det. Med stämpelklockan kan arbetsgivaren enkelt kontrollera att anställda följer sina scheman och arbetar de överenskomna timmarna.

 

En annan fördel med att använda en stämpelklocka är att den kan hjälpa arbetsgivare att hålla koll på vilka anställda som är närvarande och frånvarande på jobbet. Detta kan vara särskilt värdefullt i samband med sjukdom eller avvikande beteende som resulterar i frånvaro.

 

Trots de många fördelarna, finns det förstås också några nackdelar med att använda en stämpelklocka. En av dessa är att det ibland kan skapa en känsla av misstro eller övervakning bland anställda, vilket kan riskera att påverka moralen och motivationen på arbetsplatsen. Dessutom kan stämpelklockan innebära en extra kostnad för arbetsgivaren, när klockan ska implementeras och underhållas. Lägg till detta kostnaden för programvara och hårdvara, där det ofta finns en budgetbegränsning. Det är också viktigt att notera att en stämpelklocka förstås inte kan identifiera eller hantera individuella problem som kan påverka prestationen på arbetsplatsen.

 

För arbetsgivare som önskar en sömlös och kostnadseffektiv lösning för att hantera sina anställdas arbetstider är Nuba-appen ett utmärkt alternativ. Appen är enkel att implementera och kräver ingen hårdvara, vilket gör att den kan användas omedelbart utan extra kostnad. Dessutom är Nuba en kostnadseffektiv lösning jämfört med traditionella stämpelklockor, som många gånger är dyra att både köpa och underhålla. Med Nuba-appen kan du som arbetsgivare enkelt registrera dina anställdas arbetstider, och på så sätt minska risken för felaktigheter och säkerställa smidighet på arbetsplatsen. 

 

Sammanfattning stämpelklocka

En stämpelklocka är en pålitlig och effektiv lösning för att registrera arbetstid. Dess noggrannhet minskar risken för felregistrering av tid och hjälper till att öka personalens produktivitet. Dessutom ger stämpelklockan arbetsgivaren en möjlighet att följa upp företagets tidsanvändning mer exakt, vilket i sin tur kan bidra till bättre beslut gällande både planering och resursallokering.

 

Även om det kan verka som en småsak att välja en stämpelklocka, så kan valet ha stor inverkan på din organisation. Genom att använda Nuba blir din tidsregistreringsprocess smidigare, bekvämare och mer korrekt – vilket leder till bättre översikt och långsiktig effektivitet.

Visar hur det ser ut när en medarbetare är incheckad via automatisk tidrapportering via appen.

Ladda ner appen