Det är lätt att använda Nubas personalliggare

För att använda elektronisk personalliggare måste den först aktiveras

Gå in på ”Inställningar” och klicka sedan på ”Företagets inställningar”.
Kryssa för ”Personalliggaren skall användas”, ange orgnr och klicka sedan på ”Spara”.

Lägga upp projekt.

För att lägga upp ett nytt projekt krävs ett id för byggarbetsplatsen från skatteverket samt en plats i Nuba.

  1. Ansök om byggarbetsplatsens ID på skatteverkets hemsida.
  2. Lägg in det 13-ställiga id:et på en befintlig eller på en ny plats i Nuba.

Ett arbetsplats-id kan användas på en eller flera platser. Det gör att ni enkelt kan arbeta med ramavtal som har flera platser/projekt med ett och samma ID.

Hantera underleverantörer

Det finns två sätt att hantera underleverantörer i Nuba. Ni kan som byggherre/totalleverantör administrera era underleverantörers användare eller så låter ni era UE:n registrera sina egna konton i Nuba och administrera sina egna användare och platser/projekt. Det går bra att kombinera båda sätten för så länge alla platser för en arbetsplats/ramavtal har samma ID blir personalliggaren korrekt.

1. Lägga upp underleverantörer och deras användare

Genom att hantera era UE:s användare har ni full koll och kan enkelt ta fram rapporter som visar exakt hur många timmar de varit på arbetsplatsen

  1. Lägg till företaget som en UE är anställd av. Välj ”underleverantörer” under inställningar och lägg till en eller flera UE:n
  2. Koppla användaren till rätt UE. Skapa en ny användare eller markera en befintlig. Välj sedan UE som användaren arbetar för. Glöm inte att fylla i personnummer. Detta behövs för att få en korrekt personalliggare.

Användare som läggs till på detta sätt kostar hälften av de användare som är anställda i ert företag

2. Underleverantören har ett eget företagskonto

Era UE:n har egna företagskonton och de administrerar själva sina användare och platser i Nuba. Det minskar administrationen för byggherren/totalleverantören.

  1. Säkerställ att era underleverantörer har ett eget företagskonto i Nuba.
  2. Skicka det ID som arbetsplatsen tilldelats Skatteverket till UE:n. Sedan skapar UE:n själv en plats i Nuba där de lägger in aktuellt ID.

Nuba kopplar ihop alla platser med samma ID vilket gör att ni som byggherre/totalleverantör alltid har den samlade personalliggare samtidigt som er UE har personalliggaren men bara för sin personal

Personal på byggarbetsplatsen checkar in när de kommer och ut när de går

All personal verksam personal på arbetsplatsen skall finnas med i personalliggaren. Så det är viktigt att alla användare rapporterar in när de kommer och ut när de lämnar. För att underlätta detta är Nuba så lätt som möjligt för användaren. In- och utcheckning är bara ett knapptryck bort och det finns olika typer av påminnelser för att minska risken att glömma.

In och utcheckning görs enklast med vår app, den finns för Android och Iphone. Men det går också bra med SMS. Oavsett vilket sätt som används säkerställs mobilens position Läs mer på ”support för användare”

När skatteverket kontrollerar personalliggaren

Vid Skatteverkets kontrollbesök på byggarbetsplatsen kan alla som är incheckade på arbetsplatsen visa upp eller e-posta den samlade personalliggaren.

Ikonen ”PL” visas vid platsens namn när personalliggare är tillgänglig för platsen. För att denna ikon skall visas måste ni ha angivit ett värde i ”Skatteverkets-ID” för den aktuella platsen

Allt de behöver göra är att öppna Nubas app och klicka på platsens namn. Och om skatteverket vill ha den mailad till sig väljer användaren ”E-posta”.

Om skatteverket begär att få ut personalliggaren i efterhand görs detta från nuba.se.

  1. Logga in som administratör på nuba.se
  2. Öppna fliken rapporter och välj personalliggare
  3. Välj datum och sedan plats och klicka på hämta.

Rapporten visar nu personalliggaren för alla platser med det ID som den valda platsen har. Oavsett om platserna finns i ert Nubakonto eller hos någon av era underleverantörer. Om ni är byggherre/totalleverantör visas en samlad personalliggare. För underleverantörer visas endast användare som är anställda av UE:n

Hallå Hej!

Vi har en fantastisk kundsupport. Så tveka inte att ringa eller maila oss om du har frågor eller vill få hjälp att komma igång.

Hallå Hej!

Vi har en fantastisk kundsupport. Så tveka inte att ringa eller maila oss om du har frågor eller vill få hjälp att komma igång.

08-559 23 120

info@nuba.se