Kom i gång med platsbaserade påminnelser och automatsik in- och utcheckning

Platsbaserade påminnelser och automatisk in och utcheckning fungerar med s.k ”geofence.” Geofence är en funktion som finns i alla smarta mobiler. Mobilen skapar en virtuell gräns, när gränsen passeras skapar Nuba en påminnelse eller en automatisk in och utcheckning. För att få det att fungera så bra som möjligt kan vissa justeringar behövas i Nuba och i mobilens inställningar.

Automatisk in- och utcheckning sätter varje användare själv på i sin app: Gå in i inställningar (Kugghjulet) i appen och sedan ”Påminnelser & automatik”.

Geofence vid automatisk stämpelklocka
När användarens mobil passerar den virtuella gränsen sker in- respektive utcheckning.

Justera platsens noggrannhet

Gränsens för när in- och utcheckning sker beror på flera olika faktorer. Den inställning som du kan göra är platsens noggrannhet. Förvald är ”Medel” då ligger gränsen normalt några hundra meter från platsen. för inställningen hög är cirkeln liten och kan vara svår att använda och kan resultera i ofrivillig utcheckning om arbetsplatsen är på en liten större yta eller om platsen är lite felplacerad. Hög noggrannhet ger en ring på en dryg kilometer.

Var in- och utcheckning sker beror även på en rad yttre faktorer. Som till exempel mobiltäckning, basstationens placering, närliggande wifi samt eventuell gps-mottagning. Om du öppnar kartappen i din mobil och tittar på din egen placering ser du en blå ring, det är mobilens beräknade felmarginal av var du befinner dig.

Justera noggranhet för automatisk tidrapportering
Storleken på gränsringen bestäms av vilken noggrannhet ni satt på platsen samt nät- och mobilberoende faktorer

Platsfavoriter

Normalt sker automatsik incheckning bara på den plats där användaren senast var incheckad. Om man vill bli automatiskt in- och utcheckad på flera platser behöver användaren välja sina favoritplatser. Det gör man i appen, under inställningar (kugghjulet) och ”Påminnelser och automatik”. Man kan välja upp till 10 favoriter.

Tänk på att favoriter fungerar bara för platser, inte för aktiviteter eller frånvaro.

automatisk tidrapportering på flera platser
Med platsfavoriter sker automatisk in och utcheckning på upp till 10 platser. För att undvika fel får ringarna inte överlappas (rött område).

Att tänka på

-Se till platstjänster är påslaget i mobiles inställningar och om valet ”Alltid på” finns skall det väljas för Nuba
-Se till att mobilens batterisparläge är avstängt
-Säkerställ att platsen i Nuba ligger helt rätt (tips: kolla var platsen ligger i appen)
-Tänk på att det ta några minuter innan automatisk in- och utcheckning sker

Vanliga frågor om att rapportera tid med Nuba

Hur gör vi för att komma igång med automatisk in- och utcheckning

Man slår på funktionen i appen:

 1. Gå in på inställningar (Kugghjulet)
 2. Välj ”Påminnelser & automatik”
 3. Välj inställning för in resp ut.
 4. Välj vilka platser det skall ske under ”Favoritplatser”
 • Tänk på att platstjänster är påslagna i mobilen samt att batterisparläge är avstängt.
Hur kommer det sig att jag kan åka så långt från platsen innan något händer?
 • Hanteringen av s.k geofence hanteras olika av olika mobilmodeller. Till exempel så kan det dröja några minuter innan det sker på vissa modeller. Detta på grund av att de bara genomför kontrollen med vissa intervall för att spara batterier. Det innebär att om man åker fort från en plats kan man komma ganska långt innan automatiken slår till. Men över tid påverkar detta inte den inrapporterade tiden eftersom samma intervall sker både på in och utcheckning.
Automatisk in & utcheckning fungerar inte

Automatisk in och utcheckning fungerar inte som det är tänkt om batterisparläge är påslaget i mobilen.

 • Iphone: Säkerställ att platstjänster för Nuba är satt till ”Alltid” i mobilens inställningar
 • Android: Slå på platstjänster för Nuba och stäng av batterioptimering/strömsparläge för Nuba i mobilens inställningar.
 • För vissa mobilmodeller kan man behöva checka in och ut några gånger manuellt innan automatiken fungerar som den ska.
Varför tar det så lång tid innan något händer?
 • Hanteringen av s.k geofence hanteras olika av olika mobilmodeller. Till exempel så kan det några minuter i vissa mobilmodeller. Detta på grund av att de bara genomför kontrollen med vissa intervall för att spara batterier. Över tid påverkar detta inte den inrapporterade tiden eftersom samma intervall sker både på in och utcheckning.
Varför fungarar det bara ibland?
 • Det beror normalt sett på att platsen inte ligger helt rätt eller att platsens noggrannhet är för hög. Åtgärda felet genom att kontrollera att platsen ligger helt rätt och om så behövs, minska platsens noggrannhet.
Varför fungerar det inte på alla platser?
 • Platsbaserade påminnelser och automatisk in- och utcheckning fungerar bara på ”platser” som har en geografisk tillhörighet. Det går inte att använda för ”Aktiviteter” eller ”Frånvaro” eftersom de saknar bestämd position.
Varför blir jag in och utcheckad trots att jag är kvar på arbetsplatsen?
 • Normalt sett beror det på att mobilen mobilen då och då får gps mottagning, och däremellan har mottagning i mobilnätet och att platsen ligger lite snett. Dessa problem avhjälps genom att justera var platsen ligger samt sänka platsens noggrannhet.
Varför fungerar inte ”måste vara på plats” tillsammans med automatiskt utcheckning?
 • Det beror på att automatisk utcheckning sker när man befinner sig utanför godkänt avstånd från platsen (utanför ringen). Lösningen är att användarna inte måste vara på plats för att checka ut alternativt att de checkar ut manuellt innan de lämnar.
Kan jag som admin förhindra att automatisk in- och utcheckning?
 • Absolut. Logga in på nuba.se som admin. klicka på ”Inställningar”->”Företagets inställningar”. Avmarkera rutan ”Platsbaserad automatisk in- och utcheckning”
Varför måste användarna själva slå på automatisk in & utcheckning?
 • Det beror både på integritets- och tekniska skäl. Enligt lag skall in och utcheckning ske på anmodan från användaren på grund av positionering. Det tekniska skälen beror på att användaren kan alltid sätta på flygplasläget eller stänga av platstjänster i sin mobil och då fungerar inte positionering.
 • För att se om en automatik har används vid en utcheckning kan admin se det under ”Arbetspass”. Då blir det en svart ikon med en mobil.
Scroll to Top

Vi använder cookies för att anpassa innehåll och marknadsföring, samt för att analysera hur vår webbplats används.