Bra stämpelklocka app

Det som från början var en mekanisk uppfinning finns nu mer smidigt i din mobiltelefon. Nubas app gör tidsregistreringen smidig.

Bra stämpelklocka för anställda

Effektivisera med en digital stämpelklocka

Att implementera en digital stämpelklocka är en investering för ett företags tidhantering. Genom den får anställda möjlighet att stämpla in och ut med största precision, utan de felkällor som traditionellt följer med manuella system.

Förenkla för ledningen

Den digitala stämpelklockan gör det möjligt för företagsledningen att i realtid få en korrekt överblick över närvaro och arbetstimmar, vilket underlättar vid löneberäkningar och projektplanering.

Rapportera via appen

Fördelarna med att gå över till tidsrapportering via app sträcker sig längre än till tid och noggrannhet. Automatisering av tidrapportering minskar den administrativa bördan och ger medarbetare mer tid till produktivt arbete.

Nubas stämpelklocka erbjuder även ytterligare funktioner som schemaläggning, uppföljning av arbetsrättigheter och integration med lönesystem. Således, en välutvecklad app kan utgöra en central del i ett företags effektivisering och strategiska personalhantering.

Stämpelklocka

Automatisera in- och utstämpling

Att automatisera in- och utstämpling med en bra applikation innebär att medarbetarnas arbetstider registreras elektroniskt och exakt.

Den digitala stämpelklockan reducerar tidsrapporternas felmarginal till nästan noll.

När automatisering av tidsregistreringar implementeras, frigörs resurser som tidigare gick åt till manuell kontroll och justering av tidsrapporter. Detta ger företag möjlighet att omfördela dessa resurser och satsa dem på kärnverksamheten för att därmed öka produktiviteten och effektiviteten.

stämpelklocka ska underlätta för medarbetare

Arbeta varsomhelst, oavsett enhet

Den moderna arbetsplatsen kräver flexibilitet. Stämpelklockan Nuba erbjuder ger en möjlighet till smidig tidrapportering vart du än är.

Fördelar för företag:

 1. Kompatibilitet med olika enheter: användare kan stämpla in och stämpla ut via personliga smartphones, surfplattor eller datorer.
 2. Ingen begränsning till en fast arbetsstation: medarbetarna har friheten att stämpla var de än befinner sig, tack vare mobil uppkoppling.
 3. Wifi låsning för säker närvarokontroll: funktionen gör att medarbetare kan stämpla in endast när de är inom ett fördefinierat geografiskt område, vilket ger exakt och pålitlig närvarodata.
Stämpelklockan gör det enklare att betala lön

Stämpla in enkelt via Nubas app

Det är enkelt att använda Nubas app, det finns olika sätt att göra det på. De anställda kan ha Nubas app i sina privata mobiler eller i arbetstelefoner om så önskas. När de kommer till arbetet trycker de enkelt på ”checka in”. Ett annat sätt för företaget kan vara att välja att använda NFC-taggar. I det fallet håller de anställda endast upp sina telefoner mot taggarna och de stämplas in automatiskt. Detta är ett nytt och smidigt sätt att registrera arbetstid.

Stämpelklocka för att registrera timmar

Hur du stämplar in

För att stämpla in med Nubas stämpelklocka, initierar den anställde processen i några enkla steg i appen.

 • Öppna Nubas app på din enhet.
 • Välj funktionen för att stämpla in.
 • Verifiera identitet om så krävs, exempelvis med en personlig kod eller biometrisk data.
 • Platsbasering genom GPS eller NFC-tagg kan användas för att säkerställa korrekt position.
 • Bekräfta tidsregistreringen som sedan synkroniseras med systemet.

Enkelheten i att stämpla in med en applikation förbättrar inte bara effektiviteten, utan även de anställdas upplevelse av tidrapportering.

Enkelt att betala lön via stämpelklocka

Effektiviteten i att stämpla in och ut med Nuba

Nubas stämpelklocka är utvecklad för att anställda ska kunna använda mobilen för att registrera sin närvaro på arbetet. Nuba har utvecklat en digital personalliggare som hjälper arbetsgivare att se arbetade timmar och också kunna se hur man ska använda tiden på bästa sätt.

Att kunna spåra tider med sekunders noggrannhet är en klar fördel när det kommer till löneutbetalningar och arbetsrättslig dokumentation. Den digitala stämpelklockan registrerar tiden direkt vid in och utstämpling, vilket säkerställer rätt lön för utfört arbete.

Registrerar minuter

Funktioner som förvandlar in- och utstämpling

Enkelt för medarbetare

Nubas stämpelklocka erbjuder mer än bara exakt tidspårning; den inkluderar funktioner såsom GPS-spårning och schemaläggning, vilket medför att det är enkelt för anställda att stämpla in och ut var de än befinner sig. Integrerade rast- och pausregistreringar ser till att de tider som inte är direkt arbetsrelaterade dokumenteras korrekt.

Enkelt för ledning

Ökad tillgänglighet och användarvänlighet är nyckelkomponenter i modern tidrapportering. Med funktioner som bilderkänning och wifi låsning går det att säkerställa att medarbetarna befinner sig på rätt plats när de stämplar in.

För företagsledningen ger detaljerade rapporter och analysverktyg som finns tillgängliga via appen möjligheten att kontinuerligt optimera arbetsprocesserna och därmed främja en effektiv tidsanvändning.

Förenklar de anställdas vardag

Skräddarsydda scheman

Flexibla arbetsformer kräver anpassningsbara lösningar. En digital stämpelklocka som kan hantera skräddarsydda scheman är därför en ovärderlig resurs för företag som vill optimera sitt tidsutnyttjande och personalhantering.

För anställd

Nubas integrerade scheman

I Nubas applikation kan du skapa scheman och enkelt ha tillgång till dem vart du än är.

Med dessa digitala system, får man omedelbart tillgång till medarbetarnas närvarostatus och kan snabbt anpassa scheman baserat på verkliga förhållanden och behov, vilket minimerar kostnader för övertid och hjälper till att fördela arbetsbelastningen mer jämnt.

Effektiv schemaläggning är avgörande för att upprätthålla en hög produktivitet och med rätt verktyg kan man undvika vanliga fallgropar som dubbelbokningar och brist på personal vid kritiska tider.

Nuba finns för medarbetarna

Integrerat lönesystem

Ett integrerat lönesystem förenklar processen för lönberäkning genom att automatiskt hämta tidrapporterade data.

Hur det fungerar:

 • Automatisk överföring av tid till löneprogrammet
 • Exakt beräkning av övertid, frånvaro och semesterdagar
 • Enkel export av data för bokföring och analys
 • Regeluppdateringar som säkerställer efterlevnad av lagstiftning
 • Avancerade integrationsmöjligheter med andra HR-system

Med rätt verktyg blir lönehanteringen effektiv, transparent och felfri.

Ett system med god integration förebygger manuella fel och bidrar till en smidigare löneprocess för både HR och anställda.

Bästa stämpelklockan

En smidig digital stämpelklocka

Efter att samhället i allt större utsträckning blir mer digitaliserat har kraven på nya digitala lösningar också ökat.

Nubas smidiga stämpelklocka

Nuba har därför tagit fram en enkel och smidig digital stämpelklocka som kan användas av alla olika typer av företag. Istället för manuell tidrapportering kan detta nu ske per automatik. Med Nubas applikation har du en stämpelklocka direkt i mobilen och genom den sköter medarbetare och chefer bland annat tidrapporter, schema, GPS-spårning och löneutbetalning.

Nubas tjänster är mer än bara själva stämpelklockan.

Spåra via GPS

Stämpelklockan med användarvänlighet och tillgänglighet

Användarvänlighet och installation

Vid utvärdering av användarvänligheten i en bra applikation för stämpelklocka, bör beaktas dess enkelhet, pålitlighet och hur enkel den är att införa. Med stämpelklockan från Nuba ska det vara problemfritt att installera och införa användandet av den. Det är även problemfritt att stämpla in och stämpla ut med appen och tiderna den visar är precisa.

Ett intuitivt upplägg är a och o för en smidig användarupplevelse. Överskådligheten ska garanteras genom enkla, tydliga instruktioner och minimala steg för in- och utstämpling.

Anställd behöver

Integrerade system

En bra applikation för stämpelklocka ska gå att integrera med flera olika system. Nubas applikation integreras med företagets lönesystem och de anställdas lön baseras på de faktiska tider de varit på arbetet. Det går även att integrera med personalliggare och scheman.

Registrera arbetstid via GPS

Tillförlitlighet

Vidare är tillförlitlighet en avgörande faktor; en app som stämplar in och ut med hög precision och stabilitet ger trygghet för både arbetsgivare och anställda. Missar appen i stämplingsmomenten kan slutresultatet bli inkorrekt och leda till ojusterade löner eller timmar.

När det kommer till tillgängligheten, spelar också aspekter som offline-funktionalitet en stor roll. Säkerställer appen att stämpla in och ut även utan internetuppkoppling, inskriberas data direkt vid återanslutning, vilket garanterar att ingen tid går förlorad.

Stämpelklockan behöver både minuter och timmar

Anpassning för olika företag

Slutligen, bör man överväga om den digitala stämpelklockan erbjuder anpassningsmöjligheter för olika företag. En bra app ska vara flexibel och kunna skräddarsys för att uppfylla de unika behoven hos varje arbetsplats.

Automatisk arbetstid

Stämpelklockan är uppkopplad till regelverk

En bra stämpelklocka ska vara uppkopplad och kontinuerligt uppdateras med gällande regelverk och lagar.

Nubas stämpelklocka uppdateras löpande med nya regler och lagar och den håller koll på rättigheter och skyldigheter så att du som chef slipper lägga tid på det.

Nubas stämpelklocka

Att börja använda en stämpelklocka från Nuba är ett sätt att ta ditt företag framåt. Ni kommer att spara timmar, energi och pengar.

Kontakta Nuba redan idag för att påbörja nästa steg i ditt företags framtid.

Det som från början var en mekanisk uppfinning finns nu mer smidigt i din mobiltelefon. Nubas app gör tidsregistreringen smidig.

Effektivisera med en digital stämpelklocka

Att implementera en digital stämpelklocka är en investering för ett företags tidhantering. Genom den får anställda möjlighet att stämpla in och ut med största precision, utan de felkällor som traditionellt följer med manuella system.

Förenkla för ledningen

Den digitala stämpelklockan gör det möjligt för företagsledningen att i realtid få en korrekt överblick över närvaro och arbetstimmar, vilket underlättar vid löneberäkningar och projektplanering.

Rapportera via appen

Fördelarna med att gå över till tidsrapportering via app sträcker sig längre än till tid och noggrannhet. Automatisering av tidrapportering minskar den administrativa bördan och ger medarbetare mer tid till produktivt arbete.

Nubas stämpelklocka erbjuder även ytterligare funktioner som schemaläggning, uppföljning av arbetsrättigheter och integration med lönesystem. Således, en välutvecklad app kan utgöra en central del i ett företags effektivisering och strategiska personalhantering.

Automatisera in- och utstämpling

Att automatisera in- och utstämpling med en bra applikation innebär att medarbetarnas arbetstider registreras elektroniskt och exakt.

Den digitala stämpelklockan reducerar tidsrapporternas felmarginal till nästan noll.

När automatisering av tidsregistreringar implementeras, frigörs resurser som tidigare gick åt till manuell kontroll och justering av tidsrapporter. Detta ger företag möjlighet att omfördela dessa resurser och satsa dem på kärnverksamheten för att därmed öka produktiviteten och effektiviteten.

Arbeta varsomhelst, oavsett enhet

Den moderna arbetsplatsen kräver flexibilitet. Stämpelklockan Nuba erbjuder ger en möjlighet till smidig tidrapportering vart du än är.

Fördelar för företag:

 1. Kompatibilitet med olika enheter: användare kan stämpla in och stämpla ut via personliga smartphones, surfplattor eller datorer.
 2. Ingen begränsning till en fast arbetsstation: medarbetarna har friheten att stämpla var de än befinner sig, tack vare mobil uppkoppling.
 3. Wifi låsning för säker närvarokontroll: funktionen gör att medarbetare kan stämpla in endast när de är inom ett fördefinierat geografiskt område, vilket ger exakt och pålitlig närvarodata.

Stämpla in enkelt via Nubas app

Det är enkelt att använda Nubas app, det finns olika sätt att göra det på. De anställda kan ha Nubas app i sina privata mobiler eller i arbetstelefoner om så önskas. När de kommer till arbetet trycker de enkelt på ”checka in”. Ett annat sätt för företaget kan vara att välja att använda NFC-taggar. I det fallet håller de anställda endast upp sina telefoner mot taggarna och de stämplas in automatiskt. Detta är ett nytt och smidigt sätt att registrera arbetstid.

Hur du stämplar in

För att stämpla in med Nubas stämpelklocka, initierar den anställde processen i några enkla steg i appen.

 • Öppna Nubas app på din enhet.
 • Välj funktionen för att stämpla in.
 • Verifiera identitet om så krävs, exempelvis med en personlig kod eller biometrisk data.
 • Platsbasering genom GPS eller NFC-tagg kan användas för att säkerställa korrekt position.
 • Bekräfta tidsregistreringen som sedan synkroniseras med systemet.

Enkelheten i att stämpla in med en applikation förbättrar inte bara effektiviteten, utan även de anställdas upplevelse av tidrapportering.

Effektiviteten i att stämpla in och ut med Nuba

Nubas stämpelklocka är utvecklad för att anställda ska kunna använda mobilen för att registrera sin närvaro på arbetet. Nuba har utvecklat en digital personalliggare som hjälper arbetsgivare att se arbetade timmar och också kunna se hur man ska använda tiden på bästa sätt.

Att kunna spåra tider med sekunders noggrannhet är en klar fördel när det kommer till löneutbetalningar och arbetsrättslig dokumentation. Den digitala stämpelklockan registrerar tiden direkt vid in och utstämpling, vilket säkerställer rätt lön för utfört arbete.

Funktioner som förvandlar in- och utstämpling

Enkelt för medarbetare

Nubas stämpelklocka erbjuder mer än bara exakt tidspårning; den inkluderar funktioner såsom GPS-spårning och schemaläggning, vilket medför att det är enkelt för anställda att stämpla in och ut var de än befinner sig. Integrerade rast- och pausregistreringar ser till att de tider som inte är direkt arbetsrelaterade dokumenteras korrekt.

Enkelt för ledning

Ökad tillgänglighet och användarvänlighet är nyckelkomponenter i modern tidrapportering. Med funktioner som bilderkänning och wifi låsning går det att säkerställa att medarbetarna befinner sig på rätt plats när de stämplar in.

För företagsledningen ger detaljerade rapporter och analysverktyg som finns tillgängliga via appen möjligheten att kontinuerligt optimera arbetsprocesserna och därmed främja en effektiv tidsanvändning.

Skräddarsydda scheman

Flexibla arbetsformer kräver anpassningsbara lösningar. En digital stämpelklocka som kan hantera skräddarsydda scheman är därför en ovärderlig resurs för företag som vill optimera sitt tidsutnyttjande och personalhantering.

Nubas integrerade scheman

I Nubas applikation kan du skapa scheman och enkelt ha tillgång till dem vart du än är.

Med dessa digitala system, får man omedelbart tillgång till medarbetarnas närvarostatus och kan snabbt anpassa scheman baserat på verkliga förhållanden och behov, vilket minimerar kostnader för övertid och hjälper till att fördela arbetsbelastningen mer jämnt.

Effektiv schemaläggning är avgörande för att upprätthålla en hög produktivitet och med rätt verktyg kan man undvika vanliga fallgropar som dubbelbokningar och brist på personal vid kritiska tider.

Integrerat lönesystem

Ett integrerat lönesystem förenklar processen för lönberäkning genom att automatiskt hämta tidrapporterade data.

Hur det fungerar:

 • Automatisk överföring av tid till löneprogrammet
 • Exakt beräkning av övertid, frånvaro och semesterdagar
 • Enkel export av data för bokföring och analys
 • Regeluppdateringar som säkerställer efterlevnad av lagstiftning
 • Avancerade integrationsmöjligheter med andra HR-system

Med rätt verktyg blir lönehanteringen effektiv, transparent och felfri.

Ett system med god integration förebygger manuella fel och bidrar till en smidigare löneprocess för både HR och anställda.

En smidig digital stämpelklocka

Efter att samhället i allt större utsträckning blir mer digitaliserat har kraven på nya digitala lösningar också ökat.

Nubas smidiga stämpelklocka

Nuba har därför tagit fram en enkel och smidig digital stämpelklocka som kan användas av alla olika typer av företag. Istället för manuell tidrapportering kan detta nu ske per automatik. Med Nubas applikation har du en stämpelklocka direkt i mobilen och genom den sköter medarbetare och chefer bland annat tidrapporter, schema, GPS-spårning och löneutbetalning.

Nubas tjänster är mer än bara själva stämpelklockan.

Stämpelklockan med användarvänlighet och tillgänglighet

Användarvänlighet och installation

Vid utvärdering av användarvänligheten i en bra applikation för stämpelklocka, bör beaktas dess enkelhet, pålitlighet och hur enkel den är att införa. Med stämpelklockan från Nuba ska det vara problemfritt att installera och införa användandet av den. Det är även problemfritt att stämpla in och stämpla ut med appen och tiderna den visar är precisa.

Ett intuitivt upplägg är a och o för en smidig användarupplevelse. Överskådligheten ska garanteras genom enkla, tydliga instruktioner och minimala steg för in- och utstämpling.

Integrerade system

En bra applikation för stämpelklocka ska gå att integrera med flera olika system. Nubas applikation integreras med företagets lönesystem och de anställdas lön baseras på de faktiska tider de varit på arbetet. Det går även att integrera med personalliggare och scheman.

Tillförlitlighet

Vidare är tillförlitlighet en avgörande faktor; en app som stämplar in och ut med hög precision och stabilitet ger trygghet för både arbetsgivare och anställda. Missar appen i stämplingsmomenten kan slutresultatet bli inkorrekt och leda till ojusterade löner eller timmar.

När det kommer till tillgängligheten, spelar också aspekter som offline-funktionalitet en stor roll. Säkerställer appen att stämpla in och ut även utan internetuppkoppling, inskriberas data direkt vid återanslutning, vilket garanterar att ingen tid går förlorad.

Anpassning för olika företag

Slutligen, bör man överväga om den digitala stämpelklockan erbjuder anpassningsmöjligheter för olika företag. En bra app ska vara flexibel och kunna skräddarsys för att uppfylla de unika behoven hos varje arbetsplats.

Stämpelklockan är uppkopplad till regelverk

En bra stämpelklocka ska vara uppkopplad och kontinuerligt uppdateras med gällande regelverk och lagar.

Nubas stämpelklocka uppdateras löpande med nya regler och lagar och den håller koll på rättigheter och skyldigheter så att du som chef slipper lägga tid på det.

Integreras med andra system

Nubas stämpelklocka

Att börja använda en stämpelklocka från Nuba är ett sätt att ta ditt företag framåt. Ni kommer att spara timmar, energi och pengar.

Kontakta Nuba redan idag för att påbörja nästa steg i ditt företags framtid.

Visar hur det ser ut när en medarbetare är incheckad via automatisk tidrapportering via appen.

Ladda ner appen