Får arbetsgivaren ändra tidrapport?

Får arbetsgivaren ändra tidrapport?

En arbetsgivare får korrigera i en tidrapport, vilket kan vara viktigt för att säkerställa att tidredovisning är korrekt. Däremot ska alla korrigeringar ske efter de lagar och regler som finns. Arbetsgivaren får till exempel inte korrigera tid på ett sätt så att du inte får betalt för tid du har arbetat.

Medarbetare kan ibland glömma att stämpla in eller stämpla ut och det kan då vara nödvändigt att arbetsgivaren går in i systemet och korrigerar detta. Med tidsregistrering i app minskar dock felmarginalen och korrigering behövs oftast inte.

Nuba för arbetsgivare

Nuba erbjuder arbetsgivare ett flexibelt och enkelt verktyg för tidrapportering som minimerar risken för felaktigheter och effektiviserar lönehanteringen genom sitt digitala system.

Arbetsgivaren ser i realtid vilka som checkar in och ut och behöver aldrig jaga medarbetare för att få in deras tidrapporter. Det förenklar lönehanteringen och kan minska den administrativa delen av en arbetsgivares arbete. Det förenklar också för utskick av fakturor till kunder.

Nuba för anställd

För anställda förenklar Nuba genom att säkerställa korrekt registrering av arbetstider. Det gör att medarbetaren får lön för det arbete som gjorts och de timmar som arbetats. Med Nubas system är det enkelt att registrera tiden.

Får arbetsgivaren ändra tidrapport?

Smidig tidrapport

Nubas digitala tidrapportering är utformad för att vara användarvänlig, vilket gör att både arbetsgivare och anställda kan hantera sina tidrapporter på ett smidigt och effektivt sätt. Systemet bidrar till korrekta och rättvisa löneutbetalningar.

 Får arbetsgivaren ändra tidrapport?

Om oss

Nuba är en ledande leverantör av digitala tidrapporteringslösningar som möjliggör automatiserad och korrekt tidrapportering för företag och dess anställda, vilket hjälper till att förbättra produktivitet och minska administrationskostnader.

Vi utvecklas ständigt och vill gärna höra dina förslag för hur Nuba skulle kunna bli ännu bättre, effektivare och smidigare för företagen.

Visar hur det ser ut när en medarbetare är incheckad via automatisk tidrapportering via appen.

Ladda ner appen