Vad händer om man inte tidrapporterar?

Vad händer om man inte tidrapporterar?

För dig som är anställd och missar att tidrapportera kan du gå minste om lön, ersättning från till exempel försäkringskassan eller ersättning om du är sjuk. För arbetsgivare där anställdas tidrapportering inte sker korrekt kan det innebära svårigheter att uppfylla lagkrav, få en korrekt hantering av löner samt problem med att leverera korrekta fakturor till kunder.

Om du glömmer att checka in när du använder Nubas system kan du oftast korrigera detta i efterhand, eller kontakta din arbetsgivare som kan hjälpa dig att göra nödvändiga justeringar.

Med Nubas nya alternativ där du checkar in automatiskt behöver du dock inte oroa dig för att det blir fel eller för att missa att checka in. Det enda du då behöver göra är att gå till ditt arbete, och bli automatiskt in- och utcheckad.

Använder du dig av Nubas system där du själv checkar in och ut får du även påminnelser och notifikationer om du missar att stämpla in vid arbetets början.

Vad händer om man inte tidrapporterar?

Hur ska tidrapportering ske?

I en tidrapport ska det gå att se vilka tider och datum som har arbetats, samt inom vilket projekt eller på vilken plats.

Hos Nuba finns det olika sätt att registrera tid. Det kan antingen ske genom automatisering där de anställda per automatik blir in- och utcheckade. Ett annat alternativ är med NFC-taggar där medarbetarna enkelt håller upp sin mobil mot de strategiskt placerade taggarna. Det sista alternativet är genom manuell in- och utcheckning genom ett enkelt knapptryck, alternativt genom SMS.

att du fyller i rätt timmar är viktigt för både arbetsgivaren och dig

Kan jag se min arbetade tid?

Ja, med Nuba kan anställda enkelt se och övervaka sin rapporterade tid. Detta transparenta system möjliggör för de anställda att kontrollera sina egna tidsregistreringar och säkerställa korrekthet innan godkännande. Även arbetsledare kan se de tider som registreras och på så sätt säkerställa att allt stämmer.

Har du tekniska problem med tidrapporten?

Om det uppstår tekniska problem erbjuder Nuba support och hjälpmedel för att snabbt lösa eventuella frågor. Användare kan kontakta Nubas kundtjänst direkt via appen eller e-post för support.

Att undvika att tidrapportera kan skapa onödiga problem och störningar i den dagliga driften och i relationen mellan anställd och arbetsgivare, därav är det av största vikt att hålla tidrapporterna korrekta och aktuella.

Visar hur det ser ut när en medarbetare är incheckad via automatisk tidrapportering via appen.

Ladda ner appen