Hur ser en tidrapport ut?

I en tidrapport i Nubas app ser du vilka tider du har arbetat, om du har någon frånvaro och om du har arbetat olika tider inom ett visst projekt. Du ser även inom vilket område du har arbetat och tidrapporten fungerar som grund för löneutbetalningen.

Normalt sett är en tidrapport utformad för att fyllas i efter hand, eller i efterhand, och där ska det tydligt framgå vad som ska fyllas i, det ska framgå exakt vilka tider som du arbetat och inom vilket område. Med Nuba behöver du bara checka in- och ut och systemet hjälper dig att skapa tidrapporten. På så sätt blir tidrapportering i app enkelt.

Så ska du fylla i antal timmar per dag, även lördag och söndag.

Så fyller du i tidrapporten

Att fylla i en tidrapport i Nuba är mycket enkelt tack vare dess användarvänliga design. Du kan enkelt registrera tid genom automatiska in- och utcheckningar eller genom att manuellt lägga till tider när du påbörjar eller avslutar ditt arbete.

Genom att använda Nubas system behöver du alltså inte fylla i tidrapporten manuellt utan det skapas per automatik efter de antal timmar du har varit incheckad. Du kan enkelt checka in genom att antingen gå in i appen och trycka på checka in-knappen, ett annat alternativ är NFC-taggar som placeras på olika platser på arbetet, alternativt per automatik med platstjänster. På så sätt kan du säkerställa att du får betalt för arbetade timmar.

Så här gör du

För att skapa en korrekt och effektiv tidrapport i Nubas digitala system, följ dessa steg:

  1. Logga in i appen eller systemet.

  2. Om du ska arbeta på ett visst projekt – säkerställ att det blir rätt.

  3. Starta tidtagningen vid arbetsdagens början genom att trycka på ”checka in”.

  4. Avsluta tidtagningen vid arbetsdagens slut genom att trycka på ”checka ut”.

  5. Kontrollera och justera tider vid behov, om du har missat att checka in till exempel.

  6. Skicka in tidrapporten för godkännande.

  7. Ladda ner eller skriv ut rapporten om nödvändigt för arkivering.

Dessa steg hjälper till att säkerställa att all arbetad tid registreras korrekt och att rapporteringen blir enkel och effektiv.

Skicka in tidrapporter

En digital tidrapport är enkel att skicka in direkt via appen, vilket garanterar snabb behandling och minimerar risken för fel. Tidrapporten kan sedan extraheras till PDF, lönesystem som till exempel Visma Lön eller skicka direkt till företagets löneadministrering. Det är även möjligt att sätta påminnelser om att skicka in rapporten.

Hur ser en tidrapport ut?

Ladda ner tidrapporten

Ibland kan tidrapporten behöva laddas ner för att till exempel arkiveras, delge olika bidragsgivare, för att du ska få ersättning, eller av annan anledning. Det går då enkelt att ladda ner tidrapporten till PDF och sedan vidare skriva ut den. Detta kan göras av både medarbetare och kunder.

Arbetad tid

I tidrapporten noteras den exakta arbetade tiden, ofta uppdelad på olika projekt eller arbetsuppgifter för att ge en tydlig översikt över tidsåtgången. Detta är särskilt användbart för projektbaserad tidrapportering och för att säkerställa korrekt löneutbetalning.

Tidrapporteringssystem som Nuba optimerar processen genom att tillhandahålla verktyg för automatisk in- och utcheckning, vilket säkerställer noggrann och effektiv tidredovisning.

Visar hur det ser ut när en medarbetare är incheckad via automatisk tidrapportering via appen.

Ladda ner appen