När kom stämpelklockan?

Stämpelklockan förändrade arbetsvärlden när den kom och finns idag redan på de flesta arbetsplatser. Men när blev den en del av vår vardag?

På 1800-talet introducerades den första stämpelklockan, en mekanisk uppfinning som grundligt dokumenterade anställdas arbetstid. Hur denna teknik har utvecklats sedan dess är att som allt annat bli digitaliserad och vi är idag vittnen till en digital revolution inom tidrapportering där moderna stämpelklockor, som den från Nuba, integrerar avancerade funktioner. Innebörden av detta har för både företag och anställda lett till tidsbesparing och effektivitet, och samhället i stort är överens om förändringen den gör för arbetsgivare.

Många arbeten behöver stämpelklocka för att få större vinst.

Stämpelklockans historia i arbete

De första stämpelklockorna, eller stämpeluren, var helt mekaniska och registrerade när anställda kom till jobbet, eller gick hem därifrån. Sedan den första versionen kom har det hänt mycket. Idag finns det kanske ingen mekanisk stämpelklocka kvar i arbete, men däremot finns uppdaterade versioner av den på var och varannan arbetsplats. Idag är det vanligaste någon typ av digital stämpelklocka där anställda stämplat in med kort, kod eller fingeravtryck. Ett annat alternativ, och det enligt oss smidigaste, är den stämpelklocka som de anställda själva har i sina mobiltelefoner. Vi kommer berätta mer om Nubas lösningar nedan.

Från solur till mekanik på 1800-talet

Under 1800-talets slut kommer nya funktioner och vi ser en större användning av klockan än vi tidigare har gjort. Med det industriella genombrottet på 1800-talet blev stämpelklockan en symbol för arbetsdisciplin och tidskontroll. Den mekaniska precisionen möjliggjorde en noggrann uppföljning av anställdas arbetstid.

Användningen av tidsregistreringen kommer att ökas redan när ett nytt företag introducerar en teknisk stämpelklocka. Denna nya uppdatering av klockan betyder att de anställda får ett eget stämpelkort som ska stämplas under dagen. Stämplingen går till så att den anställdes kort per automatik ska registreras med rätt tid. Detta genom att vara uppkopplad till en fysisk klocka, vilket ser till att arbetsgivaren inte behöver oroa sig för om stämplingen blir inkorrekt.

Denna tidiga version av stämpelklockan utgjorde en pålitlig metod för att följa arbetstagarnas arbetstider. Den var en fysisk manifestering av den industriella revolutionens ideal och blev snabbt en integral del av arbetslivet.

Ett underlättande av tidsregistrering gör jobbet enklare

Industriella revolutionens tidskontroll

Framväxten av fabrikssystemet krävde disciplin. Tidskontroll blev central för att hantera arbetet effektivt på de stora fabrikerna, som trots ett stort antal anställde kunde kolla tillbaka och se över sin effektivitet.

Systematiseringen av arbetsdagen lade grunden för utvecklingen mot en mer organiserad och mätbar arbetsmiljö där varje minut räknades. Det skapade en strukturell plattform för att tydliggöra arbetsinsatser och fördela löner på ett rättvist sätt, något som även idag är centralt inom arbetslivet. Stämpelklockan symboliserade en nyfödd respekt för tid som en handelsvara, och genomsyrade tankesättet om arbete och produktion.

Med digitaliseringen kom faktiskt andra alternativ

Digitaliseringens framfart

Digital teknik förändrade stämpelklockan; från tunga maskiner till lättillgängliga applikationer. Tidrapporteringen blev smidigare och publicerad i vardagens enheter.

Med digitaliseringen kan anställda nu stämpla in och ut med enkelhet, via smartphones eller datorer. Denna flexibilitet gagnar såväl medarbetarnas självständighet som arbetsgivarens överblick över arbetstider.

Nubas bidrag till den moderna arbetsdagen

Nuba har, med sin innovativa teknologi, förenklat hur arbete och närvaro hanteras, till exempel genom en publicerad mobilapplikation där medarbetare och arbetsgivare med enkelhet sköter tidsrapporteringen.

Anställda stämplar enkelt in och ut i sin mobil, och som arbetsgivare ser du med enkelhet tid och plats för detta och kan säkerställa att det stämmer. Inte nog med det; Nuba hjälper er även med att tillse att lagar och regler följs.

Ackompanjerat av en djup respekt för GDPR, ger Nubas lösningar ett tryggt ramverk för tidsregistrering. Vi är stolta över att tillhandahålla en produkt som är tillförlitlig och framtidssäker.

Nubas del i utvecklingen

Gränsöverskridande kommunikation

Den stämpelklocka vi erbjuder på Nuba visar på hur gränsen mellan den fysiska arbetsplatsen och den digitala världen kan suddas ut, och effektivt koppla samman personal över olika geografiska platser. Genom att minska behovet av manuell rapportering och möten kan såväl tid som resurser återinvesteras i kärnverksamheten.

Systemet från Nuba ger inte bara tillgång till data för effektivisering av arbetet, utan möjliggör även en detaljerad analys av hur tid används över olika avdelningar. Det bidrar också till transparens och rättvisa i resursfördelning, och i förlängningen, en hållbar tillväxt med respekt för individers tid och företagets resurser.

Nubas roll i tidsbesparing

Med Nubas system blir tidsrapporteringen inte bara snabbare utan också mer precis. Varje minut räknas och datan som genereras från de anställdas arbete blir en viktig pusselbit i företagets övergripande effektivitetsstrategi. Denna höga noggrannhet i arbetsrapporteringen är grundläggande för att säkerställa att ingen tid går till spillo.

Det finns många fördelar med tidsregistrering.

Integritet och tidsrapportering

I dagens samhälle är integritet högst aktuellt och det ställs många hårda krav på att arbetsgivare ska respektera detta. Med detta ställs också nya krav på tidsrapportering, där integriteten tidigare inte har varit en aspekt att ta hänsyn till. Nuba ligger där i framkant och är alltid uppdaterad på de nya regler och lagar som tillkommer, så att du som arbetsgivare slipper fundera över detta.

Med Nubas tjänster stämplar de anställda in och ut med sin mobil, och som tidigare nämnts ser du som arbetsgivare tid och plats för detta. Vi på Nuba står bakom allas rätt till integritet och vi garanterar att platsrapportering endast sker under arbetstid, och att ingen övervakning förekommer för övrigt, med hänsyn till GDPR.

GDPR:s inflytande på positionering

General Data Protection Regulation (GDPR) har resulterat i strikta krav för hantering av persondata, inklusive positioneringsinformation, bland annat;

  1. Positionering får inte ske utan att de registrerades samtycke inhämtats på ett korrekt sätt.
  2. Positioneringsdata måste behandlas transparent och endast för specifika, uttryckligen angivna och legitima ändamål.
  3. Minimiprincipen föreskriver att bara den mängd data som är absolut nödvändig får samlas in.
  4. Organisationsbehovet av positioneringsdata får inte överskrida de anställdas rätt till privatliv.

Nubas tjänster möjliggör positionering inom ramarna för GDPR med högsta integritetsnivå.

Nuba vill skapa förutsättningar

Anpassade lösningar för dataskydd

Med GDPR i ryggen har vi tagit fram anpassade, smidiga och tidsbesparande tjänster för dig och ditt företag. Denna lag ska skydda både anställda och företag från att få personliga uppgifter läckta; säkerhet är en av grundpelarna när vi har byggt upp våra tjänster.

Våra tjänster är krypterade för att skydda person- och känsliga uppgifter. Vi har särskilda lösningar som gör att informationen vi samlar in endast kan nås av rätt personer och vi uppdaterar kontinuerligt våra tjänster för att göra dem bättre och för att följa med i nya bestämmelser.

Visar hur det ser ut när en medarbetare är incheckad via automatisk tidrapportering via appen.

Ladda ner appen