Stämpelklocka med tagg

Stämpelklocka från Nuba kommer med alternativet att använda NFC-tagg för instämpling, så väl som en mobil applikation.

Att använda tagg som ett tillbehör till stämpelklocka är ett bra alternativ som underlättar instämplingen ytterligare, där taggarna placeras på strategiska platser.

Digitala stämpelklockor revolutionerar tidrapporteringen

Med införandet av digitala stämpelklockor har tidrapportering omvandlats från en manuell och ofta tidskrävande process till en automatiserad och felminskande funktion. Dessa system gör det möjligt för anställda att stämpla in och ut med enkelhet, vilket säkerställer att tiddata samlas in exakt och effektivt.

En sådan lösning möjliggör också en ökad transparens och rättvis löneberäkning, då varje medarbetares arbetstimmar registreras korrekt.

Stämpelklocka med olika funktioner

Digital stämpelklocka med NFC-tagg

Användning av stämpelklocka app med tagg erbjuder en hög säkerhetsnivå där en användarvänlig registrering sker genom taggar som sätts upp på strategiska platser. Detta minimerar risken för olovlig tidsregistrering och ger företaget ett kraftfullt verktyg för närvarohantering. Med NFC-tagg kan stämpelklockan begränsa användningen till specifika platser inom arbetsplatsen, vilket ytterligare förstärker systemets integritet och tillförlitlighet.

Gör att många företag sparar tid

Fördelar med att stämpla in digitalt

Genom att använda en digital stämpelklocka underlättas arbetet för både anställda och chefer.

En stämpelklocka som den från Nuba underlättar för medarbetare att stämpla in när de kommer till arbetet och säkerställer att de får betalt för den tid de arbetat. För chefer underlättar det genom flera olika funktioner, bland annat är den kopplad till lönesystem, säkerställer att du som chef följer regelverk och lagar och minskar den administrativa belastningen.

Så integreras stämpelklockan med lönesystemet

Integrationen mellan en stämpelklocka och ett lönesystem är avgörande för en korrekt och smidig lönehantering. Detta automatiserar flödet av tidsdata till lönesystemet och minimerar risk för fel.

  1. Tidsregistrering: Medarbetarna stämplar in och ut med sina taggar, vilket registrerar exakta tider för arbetade timmar.
  2. Dataöverföring: Tidsdata överförs automatiskt från stämpelklockan till lönesystemet via wifi anslutning eller annan integrationslösning.
  3. Verifikation: Tidrapporterna kontrolleras och verifieras enkelt i systemet innan de bearbetas för löneutbetalning.
  4. Lönekörning: Lönesystemet använder den verifierade tidsdatan för att automatiskt beräkna löner, ersättningar och avdrag.

Genom en sömlös integration minskar behovet av manuell inmatning och risken för felaktigheter i löneberäkningen.

Ett användarvänligt system med rätt integration frigör tid för HR-avdelningen och ger medarbetare trygghet i att löneutbetalningarna är korrekta.

Med stämpelklockor sparar du tid

Hur fungerar en digital stämpelklocka?

En digital stämpelklocka möjliggör precis tidregistrering när anställda stämplar in vid arbetsdagens start och stämplar ut vid dess slut, ofta via tagg, kort eller fingeravtryck. Fördelar med Nubas stämpelklocka är några av följande:

  • Användning av NFC-taggar eller mobilappar för snabb och säker identifiering.
  • Automatisk överföring av tidrapportering till lönesystemet, vilket minimerar manuella ingrepp.
  • Möjligheten att via digitala system följa medarbetarnas närvaro i realtid.
  • Enkla funktioner för att hantera olika typer av arbetstid, såsom ordinarie, övertid och frånvaro.
  • Personalliggare som följer lagar och regler, och kan användas för att uppfylla krav på dokumentation.

Tidrapporteringen kopplas sedan automatiskt till exempelvis lön- och projektsystem, vilket förenklar administrationen.

Det blir därmed enklare att upprätthålla korrekt och transparent tidrapportering, vilket inte bara gynnar lönehanteringen utan även ger insikt i arbetsflöden och projekt.

Stämpelklockor gör det enkelt att registrera tid

Installation, konfiguration och användning

Genom att implementera stämpelklocka med NFC-tagg förenklas arbetsdagen för både anställd och företag. En digital stämpelklocka med automatisk överföring av information gör både att löneutbetalningar blir mer korrekta och den tid som registreras stämmer.

Det är enkelt att börja använda Nubas system, enkelt att installera och att använda. Kontakta oss idag så påbörjar vi installationen så snart som möjligt. Vi konfigurerar systemen och anpassar inställningarna efter erat företag. Vi har även specialanpassade system för byggbranchen som har andra krav.

Enkel hantering

Användarvänligt system med NFC-tagg

Ett intuitivt gränssnitt förenklar processen.

Moderniseringen av tidhanteringssystem kräver en hög användarvänlighet för att garantera en smidig integrering i arbetsflöden.

Med en stämpelklocka från Nuba finns alternativet att installera tagg med NFC-teknik (Near Field Communication) som gör det möjligt för anställda att enkelt och snabbt stämpla in och ut genom en enkel beröring. Systemet kännetecknas av dess förmåga att minimera tidstölder och oklarheter i tidrapporteringen, vilket leder till en mer precis löneberäkning och resurseffektivitet.

Endast en beröring är nödvändig för registrering.

Användningen av NFC-taggar erbjuder en omedelbar lösning – anställda behöver endast beröra en läsare med sin mobil. Detta eliminerar behovet av komplexa lösenord eller manuell inmatning, vilket starkt bidrar till att förenkla hela processen. Dessutom integreras NFC-tekniken sömlöst med företagets nuvarande säkerhetsprotokoll och kan också tillhandahålla ytterligare funktioner.

Stämpelklockan förenklar på arbetsplatsen

Säker och snabb tidregistrering erbjuds.

Genom ett användarvänligt gränssnitt och automatiserade processer minskar en digital stämpelklocka med NFC-tagg behovet av manuell hantering och uppföljning. Denna typ av system bidrar inte enbart till en effektiviserad tidrapportering utan förenklar även lönekörningar och efterlever högt ställda krav på precision och tillförlighet i enlighet med aktuell lagstiftning som styr användningen av personalliggare och tidrapporteringssystem.

Tillämpningar för wifi låsning

Wifi-låsning är en teknik som växer i popularitet, särskilt inom kontorsmiljöer där trådlösa system föredras. Genom wifi låser och låser du upp dörrar automatiskt med en digital stämpelklocka, vilket möjliggör en sömlös kontroll av åtkomst till specifika områden.

Det finns olika stämpelklockor

Smidig tidsrapportering med app

En stämpelklocka utrustad med en tillhörande app optimerar tidrapporteringen genom att möjliggöra realtidsregistrering av arbetad tid och projekt.

Detta ger företaget en kontinuerlig översikt över medarbetarnas närvaro och produktivitet, vilket förenklar administrationen av lön och tidrapportering. Genom att använda en app kan medarbetarna stämpla in och ut enkelt, oavsett var de befinner sig.

Stämpelklockor registrerar tid åt företag

Fördelen med att stämpla via mobilen

Att kunna stämpla in och ut via mobilen bjuder på en betydande flexibilitet för anställda. De blir inte begränsade till en fysisk stämpelklocka, utan kan friktionsfritt registrera sin arbetstid var de än befinner sig.

Med en app för mobila enheter kan medarbetarna på ett enkelt och snabbt sätt rapportera sin närvaro direkt på arbetsplatsen eller på distans. Detta digitala systemet minskar tidsåtgången för både tidrapportering och bearbetning av lön. Företag kan därför garantera att varje timme arbetstid blir dokumenterad exakt och utan dröjsmål, vilket understödjer korrekt betalning och analys av arbetsinsatser.

Frigör tid

När medarbetarna stämplar via mobilen frigörs tid för både personal och administratörer, som annars skulle läggas på manuell tidrapportering. Detta skapar utrymme för värdeskapande aktiviteter och minskar risken för misstag som kan uppstå vid manuell hantering av arbetsstämplar.

För företag utan distansarbete

För de företag som inte erbjuder arbete på distans kan installationen av NFC-tagg istället vara en bättre lösning. Då säkerställer ledningen att personalen är på plats vid instämpling. Det förenklar också integrering med andra system, som lönesystem och personalliggare. Detta innebär att anställda automatiskt kan få sina arbetstimmar synkroniserade med relevanta system. Resultatet är en sömlös flöde av information som gör digital tidrapportering och lönebearbetning mer effektiv, samtidigt som den ökar transparensen inom företaget.

Säkerställ att medarbetare är på rätt plats

Så håller du koll på medarbetarnas närvaro i realtid

För att säkerställa effektivitet och rättvis tidredovisning, erbjuder stämpelklockan med tagg omedelbar översikt. Genom att stämpla in och ut med NFC-taggar eller mobilen, registreras närvaron exakt och synkroniserat i systemet.

Denna digitala stämpelklocka blir en ovärderlig källa till realtidsdata. Arbetstiden dokumenteras presist, utan fördröjningar eller felmarginaler.

Med stämpelklockan från Nuba får företagsledare tillgång till avancerade funktioner för tidrapportering, som förenklar beräkning av lön. Integration med befintliga lönesystem effektiviserar processen ytterligare.

Digitala och användarvänliga system för tidspårning gör det enkelt att skapa detaljerade rapporter. Effektiva verktyg för insamling av data tillåter precis överblick över projekt och arbetsflöden.

Det innebär att med rätt stämpelklocka med tagg blir administrationen av anställdas arbetstid en integrerad, problemfri del av vardagen. Automatisk registrering av närvaro minimerar manuella fel och ger ökad kontroll.

Visar hur det ser ut när en medarbetare är incheckad via automatisk tidrapportering via appen.

Ladda ner appen