Stämpelklocka Visma

I en digitaliserad värld kräver vi konstant nya lösningar för att göra arbetet snabbare, smidigare och mer lätthanterligt. Genom att integrera en digital stämpelklocka med Visma Lön förenklas arbetet framförallt för chefer och ledningen, och gör att ni kan lägga er värdefulla tid på annat.

Stämpla in och koppla ihop lönesystemet

Hur stämpelklockan integreras med Visma Lön

Stämpelklockan från Nuba erbjuder flera användbara lösningar. Ett alternativ är integration med Visma Lön, där företaget enkelt kan föra över tidrapporter över registrerad arbetstid, samt frånvaro.

Detta gör att lönerapporter som skapas baseras på den faktiskt arbetade tiden, det gör också att det inte behövs någon mellanhand som ser till att informationen skickas dit den ska, utan det görs per automatik.

Nubas stämpelklocka kan kopplas till Visma lön

Enkel uppsättning och administration

Stämpelklocka med uppkoppling mot Visma lön möjliggör en smidig och effektiv uppsättning och administration av tidregistreringssystem.

Med Visma blir tidrapportering ett smidigt inslag i företagets dagliga rutiner, vilket sparar tid och minimerar felmarginaler.

Genom snabba ändringar kan företag snabbt konfigurera stämpelklockan för att passa sina unika behov, inkluderande arbetspass och schema, samtidigt som tidregistreringen blir exakt och tillförlitlig.

En väl integrerad stämpelklocka med Visma Lön eliminerar tidsödande manuella processer och minskar administrationen avsevärt, vilket möjliggör en mer fokuserad och effektiv arbetsinsats.

Överför enkelt till Visma lön

Installation, konfiguration och användning

Nubas stämpelklocka anpassas för att fungera på bästa möjliga sätt för ditt företag. Du väljer själv om du till exempel vill ha med personalliggare direkt i appen.

När ditt företag har börjat använda stämpelklockan för att stämpla in och stämpla ut väljer ni själva hur ni vill hantera utbetalningen av löner. Ni kan snabbt och smidigt exportera de registrerade timmarna till Excel, PDF eller Visma lön. Genom att effektivisera denna process förenklar du för tidredovisningen, vilket även gör det enklare för ledningen.

Nuba kopplas till Stämpelklocka Visma

Mobila lösningar för stämpling

Med stämpelklocka, Visma, är mobilitet och tillgänglighet ledord. Anställda kan med enkelhet stämpla in och ut oavsett var de befinner sig.

Så här går det till:

  1. Installera Nubas app på de anställdas mobila enheter.
  2. Registrera arbetad tid via Nubas app.
  3. När det är dags för löneutbetalning ges en samlad rapport
  4. Rapporten kan exporteras via PDF, till Excel, eller till Visma Lön.

Integrationen med Visma Lön garanterar en sömlös och effektiv lönehantering.

Visma integreras med Nuba

Visar hur det ser ut när en medarbetare är incheckad via automatisk tidrapportering via appen.

Ladda ner appen