Vad ska en tidrapport innehålla?

En tidrapport är ett utdrag från något typ av tidrapporteringssystem, oftast en stämpelklocka. En stämpelklocka är en mycket gammal uppfinning som har kommit och gått under åren, men som idag används av många företag. Den vanligaste formen av stämpelklocka som idag används är genom digitala system, som till exempel en app. Nuba erbjuder tidrapporteringslösningar genom en smidig app i mobilen. Vi kommer att diskutera olika versioner av tidrapportering – app, SMS eller manuellt.

Nedan tar vi en närmare titt på vad en tidrapport egentligen ska innehålla.

Vad ska en tidrapport innehålla?Läs mer om hur du fyller i tidrapportenDet är enkelt att skicka in en tidrapport från Nuba

Vad innehåller en tidrapport?

En korrekt ifylld tidrapport bör innehålla grundläggande information såsom medarbetarens namn, datum för arbetet, samt antal arbetade timmar. Det är också viktigt att specificera vilket projekt eller vilken arbetsuppgift som utfördes under den angivna tidsperioden. Detta ger företaget en överblick över hur tid spenderas på olika arbetsuppgifter och projekt. Med Nubas system går det att välja att medarbetare ska registrera sin tid för ett specifikt projekt eller för sin ordinarie anställning.

Hur fungerar det att skicka in en tidrapport?

Processen för att skicka in en tidrapport varierar beroende på företagets system. I de flesta fall sker detta elektroniskt, antingen via en webbaserad plattform eller genom en mobilapplikation. Efter att tidrapporten har fyllts i och godkänts av medarbetaren skickas den vanligtvis automatiskt till närmaste chef eller till företagets löneavdelning för godkännande och bearbetning.

Så här gör du

Nubas tidrapportering är framtagen för att vara så enkel som möjligt. Det första som behövs är att du laddar ner Nubas app och loggar in i den. Hos Nuba finns det olika alternativ för in- och utcheckning:

  1. Ett sätt är att medarbetaren öppnar upp Nubas app vid ankomst till arbetet. I appen klickar medarbetaren enkelt på ”Checka in”, eller ”checka ut”.

  2. Nästa alternativ är för de som inte vill ha appen där samma funktion finns via SMS.

  3. Utöver det kan företaget välja att installera NFC-taggar som sätts upp på strategiska platser. Där håller medarbetaren upp sin mobil som har Nubas app installerad, mot taggen, och blir då incheckad.

  4. Det sista alternativet är ett där medarbetaren per automatik blir incheckad vid ankomst till arbetet.

Se till att din timanställd får rätt lön

Kan medarbetare och chefer se sina arbetade timmar?

Med Nubas system kan både chefer ta fram sina medarbetares arbetade tider snabbt och smidigt, och även dra ut rapporter på detta. Som medarbetare ser du dina egna registrerade timmar när helst du vill.

Hur medarbetare ska få Nuba till sin mobil

För att få tillgång till tidrapportering via mobiltelefonen behöver medarbetare ladda ner och installera Nuba-appen från appbutiken. När appen har installerats kan medarbetare logga in med sina användaruppgifter och enkelt fylla i och skicka in sina tidrapporter var de än befinner sig.

Att rapportera sina arbetade timmar är viktigt för att säkerställa korrekt ersättning för utfört arbete och för att företaget ska kunna ta reda på hur resurserna används. Genom att fylla i tidrapporter regelbundet och korrekt hjälper medarbetare till att säkerställa en smidig process för löneutbetalning och projektuppföljning.

Sammanfattning

Att säkerställa en korrekt rapportering av arbetad tid är vitalt för företag. Många av Nubas kunder har kunnat halvera sin löneadministration tack vare det smidiga upplägget. Samtidigt har löneutgifterna minskat med ungefär 12% tack vare korrekt registrering.

Med, enligt vårt eget tycke, Nubas smidigaste funktion där medarbetare per automatik blir incheckade och utcheckade kan du som företagsledning säkerställa att de tider som registreras är de som faktiskt arbetats. Samtidigt håller vi på Nuba koll på att lagar och regler följs för tiderna på ditt företag, allt medan ni sparar pengar.

Visar hur det ser ut när en medarbetare är incheckad via automatisk tidrapportering via appen.

Ladda ner appen