Hur gör man en tidrapport?

En tidrapport görs oftast via någon typ av stämpelklocka, antingen en digital eller manuell. Många arbeten använder idag någon typ av stämpelklocka och således också tidrapportering. Nuba erbjuder en smidig stämpelklocka där tidrapporten skapas automatiskt efter de tider som har stämplats in- och ut. Nuba erbjuder en smidigt tidrapportering-app.

Att fylla i en tidrapport kan vara krångligt om du inte använder rätt system. För det första behöver du veta vilken tidperiod din tidrapport gäller för. Du ska fylla i antalet arbetade timmar per dag under den aktuella veckan, vilket kan inkludera även lördag och söndag om du har jobbat då.

Med Nubas tidrapportering blir detta inget problem då våra system löser allt åt dig. Det enda du som medarbetare behöver göra är att stämpla in och ut med ett klick, eller per automatik och tidrapporten skapas åt dig.

Hur gör man en tidrapport?

 

 

Hur fyller du i tidrapporten?

Med Nuba använder du en app eller SMS om du inte vill använda appar på din mobil. Har du appen nedladdad på din mobil finns det ett par olika sätt att registrera dina timmar. Antingen öppnar du appen när du börjar arbeta, och klickar på ”checka in”, alternativt ”checka ut”. Ett annat alternativ är om ditt företag väljer att installera NFC-taggar. Allt du då behöver göra är att öppna appen och hålla den emot den strategiskt placerade NFC-taggen. Det sist alternativet är att ha automatisk incheckning som känner av när du kommer till arbetet och på så sätt checkar in dig utan att du behöver ta upp din mobil ut fickan.

Därefter genereras per automatik en tidrapport i slutet av varje månad, avslutat projekt eller egen vald tid. På så sätt registreras rätt antal arbetade timmar och du kan säkerställa att rätt lön betalas ut.

Kan tidrapporten vara behjälplig i ersättning från a-kassan?

När du endast är anställd på ett visst antal timmar behövs en tidrapport som underlag för att få ut a-kassa. Om du är timanställd på ett företag som använder Nuba förenklas processen med att veta hur många timmar du har arbetat just den månaden och på så sätt blir det enklare för dig att fylla i den tidrapport som a-kassan ofta kräver.

Rätt registrering kan ge ersättning från a-kassan

Vad är det viktigt att du fyller i?

I en tidrapport finns det vissa delar som är viktiga att fylla i för att få rätt utbetalning. Detta gäller till exempel ditt namn och personnummer, arbetad tid under specifika veckor och inom vilket projekt eller ordinarie anställning.

Genom att använda Nubas system för att skapa en tidrapport görs återigen allt detta för dig. Du kommer inte att behöva lägga in någon information själv efter det att du registrerat dig i appen, utan samtliga fakta som behövs kommer att ligga inne i din tidrapport.

Så fyller du i tidrapporten

Utbetalningar

När en arbetad månad är över sammanställs dina arbetade timmar och din chef kommer att skapa en tidrapport. Denna tidrapport kommer sedan att exporteras till företagets lönesystem, eller som PDF eller på det sätt ditt företag önskar föra den vidare. Därefter sker en utbetalning genom lön som vanligt och du får betalt för just de timmar du arbetat, inte mer eller mindre.

Sammanfattningsvis är tidrapporter en viktig del av att ta arbete som timanställd och heltidsanställd. Genom att noggrant fylla i din tidrapport säkerställer du att du får rätt ersättning för den arbetade tiden och att du kan ansöka om olika typer av ersättning om det skulle behövas, som a-kassa sjukpenning eller föräldrapenning.

Ett stort antal av Nubas kunder har kunnat halvera sin löneadministration så att ledningen har kunnat lägga viktig tid på annat. Samtidigt har det visats att utgifterna för löner har minskat med ungefär 12% i och med korrekt ifyllda tidrapporter.

Visar hur det ser ut när en medarbetare är incheckad via automatisk tidrapportering via appen.

Ladda ner appen