När ska man skicka in tidrapport?

En tidrapport ska oftast skickas in en gång i månaden. Beroende på vad du tidrapporterar för kan det skilja sig, vissa arbetslöshetskassor (a-kassor) vill ha tidrapporten en gång per vecka och de flesta företag en gång i månaden till löneutbetalningen.

Om du använder Nuba behöver du själv aldrig fundera på att fylla i tidrapporten, Nuba har gjort tidrapporteringenkelt. Nuba gör detta åt dig efter de tider du har stämplat in- och ut. Det enda du behöver tänka på är alltså in- och utstämplingen.

När ska man skicka in tidrapport?

Så fyller du i tidrapporten

När du fyller i en tidrapport manuellt är det viktigt att uppge när du har jobbat, både om det gäller måndag-fredag, men även lördag och söndag. Det är även viktigt att du fyller i exakt vilka timmar du har arbetat. Tidrapport förknippas för många med a-kassan och i deras rapporter är det viktigt att fylla i om du har haft föräldrapenning, semester, sjukfrånvaro eller liknande.

Med Nubas tjänster behöver du själv inte fundera över allt som ska fyllas i. När du registrerar dig som användare kommer du att kopplas till era övriga system. Det kommer därför att synas i Nubas tidrapport om du varit sjuk, varit hemma för vård av barn eller haft annan frånvaro. I slutet av månaden, eller när ert företag sammanställer inför löneutbetalning, gör din chef ett utdrag av den info som inkommit till Nubas app och vidarebefordrar informationen till den som ska ha det.

Hur fungerar tidrapportering med Nuba

Om ditt företag väljer att använda sig av Nubas system kommer du som medarbetare att ladda ner en app på din mobil (alternativet med SMS finns för de som inte kan eller vill ha applikationer). När du kommer till arbetet kommer du att gå in i appen och trycka på ”checka in”. Då registreras den tid du började ditt arbete. När du sedan går hem från arbetet fungerar det på samma sätt genom att du trycka ”checka ut”.

Vi har även alternativen att installera NFC-taggar som företaget kan placera på strategiska platser och ytterligare förenklar incheckningen. Med vår nyaste uppdatering behöver du inte ens ta upp mobilen ur fickan, utan du checkas per automatik in när du kommer till jobbet. Enklare en så blir det inte.

Så ska du fylla i tidrapporten

Varför ska jag fylla i en tidrapport?

Genom att korrekt fylla i en tidrapport försäkrar du dig om att du får betalt för den tid du har arbetat. Det kan också vara viktigt för att du till exempel ska få ersättning från a kassan, föräldrapenning eller liknande bidrag.

När du har konstnärligt arbete kan det gå månader från den sista utbetalningen

Smidigt att få ut och skicka in underlaget med Nuba

Genom att använda en digital stämpelklocka, som Nubas, görs processen enkel för dig. Efter att en månad har gått och du har registrerat din tid i Nubas app eller via SMS, kan din chef göra en tidrapport baserat på de timmar du har arbetat.

Rapporten kan sedan överföras antingen till Visma lön eller andra lönesystem, alternativt i PDF-format till valfri destination.

Nuba fyller i underlaget när du är sjuk, vab, föräldrapenning upp till nio månader

Kan stämpelklocka hjälpa till vid ersättning från a-kassan?

Under tiden du är arbetslös kan du ha tidsbestämt arbete, deltidsarbete eller timanställning. För att du ska få ersättning av a-kassan krävs då att du väldigt specifikt registrerar vad du har gjort, måndag till fredag eller lördag och söndag, och exakt antal timmar per dag.

Om du arbetar på ett företag som använder sig av Nubas system, kommer du vid varje arbetspass början eller slut att registrera dig i appen. Därigenom kommer du att se exakt vilka tider du har arbetat och kan på så sätt enklare fylla i tidrapporten hos din a-kassa.

Visar hur det ser ut när en medarbetare är incheckad via automatisk tidrapportering via appen.

Ladda ner appen