Varför ska man tidrapportera?

Att använda verktyg för tidsregistrering (app, manuellt, eller digitalt på andra sätt) kan bidra till minskade kostnader och ökad motivation hos medarbetare. Nuba har sett att våra kunder har kunnat halvera sin löneadministration och kunnat lägga tiden på annat istället. Samtidigt har de kopplade företagen i snitt sänkt sina lönekostnader med 12%, tack vare rätt registrerad arbetstid.

Varför ska man tidrapportera?

Vad är digital tidrapportering?

Tidrapportering är något som har funnits under lång tid och varit mer och mindre populärt under historien. Sedan stämpelklockan uppfanns på 1800-talet har tidsregistreringen varit enklare, men inte i närheten av så enkelt som den är idag.

Idag finns det många alternativ för digital tidrapportering, via hemsidor och appar. Niba erbjuder en digital stämpelklocka där arbetade timmar registreras i appen eller via SMS och en tidrapport sedan görs baserat på den informationen.

Registrera arbetad tid och fakturera kunder baserat på tid ni lagt ner

Kan chefer se nedlagd tid i projekt?

Svaret på frågan är ja, chefer kan ta ut nedlagd tid för olika projekt. Detta kan underlätta mycket för både den anställda som jobbar bitvis med projekt och bitvis med sitt ordinarie arbete. Det gör det också enklare och tydligare med fakturering av projekten, då det blir tydligt för den som ska faktureras hur mycket arbetstid som faktiskt har lagts ner i arbetet.

Det kan även fungera som underlag för kommande projekt, där det blir enkelt att jämföra tidsåtgången sist och justera inför det nya projektet.

Användning av stämpelklocka kan ge värdefulla insikter

Att använda en stämpelkocka med tidsregistrering kan ge värdefulla insikter kring hur arbetad tid används. Hos Nuba kan du registrera tid för specifika projekt, och på så sätt med enkelhet se vad ett specifikt projekt har tagit i tid. Detta kan göra att du kan anpassa tidsåtgången och antalet resurser baserat på de resultat du får.

Nubas sätt att tidrapportera ger företag och anställda rätt betalt

Läs mer

Att tidrapportera digitalt har många fördelar för både företaget och dess anställda. För företaget innebär det en effektivare hantering av resurser och bättre möjligheter att planera och följa upp projekt. För de anställda innebär det enklare administration och ökad transparens kring arbetstid och lön. Genom att använda rätt system och verktyg kan företaget skapa en smidig process för tidrapportering som både underlättar för de anställda och ger värdefulla insikter för företagets verksamhet.

Slutligen är det viktigt att poängtera att tidrapportering inte bara handlar om att registrera arbetade timmar. Det är också ett sätt för företaget att skapa underlag för fakturering till kunder, planera resurser och följa upp projektens lönsamhet. Genom att använda digital tidrapportering kan företaget undvika fel och förenkla administrativa processer samtidigt som man får bättre koll på verksamheten som helhet.

Visar hur det ser ut när en medarbetare är incheckad via automatisk tidrapportering via appen.

Ladda ner appen