seo_stampelklocka

Stämpelklocka Visma

I en digitaliserad värld kräver vi konstant nya lösningar för att göra arbetet snabbare, smidigare och mer lätthanterligt. Genom att integrera en digital stämpelklocka med Visma Lön förenklas arbetet framförallt för chefer och ledningen, och gör att ni kan lägga er värdefulla tid på annat. Hur stämpelklockan integreras med Visma Lön Stämpelklockan från Nuba erbjuder […]

Stämpelklocka Visma Read More »

Stämpelklocka med tagg

Stämpelklocka från Nuba kommer med alternativet att använda NFC-tagg för instämpling, så väl som en mobil applikation. Att använda tagg som ett tillbehör till stämpelklocka är ett bra alternativ som underlättar instämplingen ytterligare, där taggarna placeras på strategiska platser. Digitala stämpelklockor revolutionerar tidrapporteringen Med införandet av digitala stämpelklockor har tidrapportering omvandlats från en manuell och

Stämpelklocka med tagg Read More »

Får man ha stämpelklocka?

En stämpelklocka är en gammal uppfinning som funnits på företag i olika tappningar, och finns även idag på många företag. Nedan kommer vi ta reda på fördelarna med att införa Nubas stämpelklocka. Stämpelklockans roll i arbetsmiljön Stämpelklockan utgör en vital del i upprätthållandet av ordning och struktur inom arbetsmiljön, där den både tjänar som ett

Får man ha stämpelklocka? Read More »

Bra stämpelklocka app

Det som från början var en mekanisk uppfinning finns nu mer smidigt i din mobiltelefon. Nubas app gör tidsregistreringen smidig. Effektivisera med en digital stämpelklocka Att implementera en digital stämpelklocka är en investering för ett företags tidhantering. Genom den får anställda möjlighet att stämpla in och ut med största precision, utan de felkällor som traditionellt

Bra stämpelklocka app Read More »

Regler för stämpelklocka

Från det sena 1800-talets England till dagens digitala tidsålder har stämpelklockan undergått en transformation, men dess grundläggande funktion har förblivit densamma – att hålla ordning på personalens arbetstider. Utvecklingen har framskridit så långt att vi på Nuba idag kan erbjuda en smidig, enkel och tidsbesparande digital stämpelklocka. Regler för stämpelklocka I takt med att stämpelklockor

Regler för stämpelklocka Read More »

Hur vanligt är stämpelklocka?

Stämpelklockan är ingen ny företeelse, ändå är dess relevans oumbärlig. Dess historia sträcker sig långt bakåt i tiden, till början av industrialismen. I dagens digitala värld har stämpelklockans utformning och användningsområden förändrats avsevärt. Det handlar inte längre enbart om närvaro, utan om så mycket mer. Att ”stämpla in” har blivit mer än ett sätt att

Hur vanligt är stämpelklocka? Read More »

När kom stämpelklockan?

Stämpelklockan förändrade arbetsvärlden när den kom och finns idag redan på de flesta arbetsplatser. Men när blev den en del av vår vardag? På 1800-talet introducerades den första stämpelklockan, en mekanisk uppfinning som grundligt dokumenterade anställdas arbetstid. Hur denna teknik har utvecklats sedan dess är att som allt annat bli digitaliserad och vi är idag

När kom stämpelklockan? Read More »

Visar hur det ser ut när en medarbetare är incheckad via automatisk tidrapportering via appen.

Ladda ner appen